Nieuws & voorbeelden

  • Blauwdruk Talentvol: inclusief ondernemerschap

    Een van de uitgangspunten van Perspectief op Werk was om nieuwe werkwijzen te ontwikkelen en te experimenteren met vernieuwende activiteiten. Dat heeft veel opgeleverd en veel werkwijzen en acties zijn …

Meer voorbeeldenMeer nieuws

Samen voor betere matches


Slimmer samenwerken om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Dat was, en is, kort gezegd de doelstelling van Perspectief op Werk. Perpectief op Werk startte medio 2019 en werd eind 2021 in de meeste regio’s afgerond. Maar Perspectief op Werk is ook de start van een beweging. Een beweging naar meer samenwerking tussen overheid, werkgevers en onderwijs, waarin de beoogde opbrengst centraal staat en niet de procedures of regels. Daarom zijn op deze site alle opbrengsten van Perspectief op Werk te vinden. Van draaiboek tot goed voorbeeld, en van blauwdruk tot terugblikken van betrokkenen. Zodat iedereen de PoW-gedachte ook in nieuwe initiatieven kan gebruiken.

Placeholder

Placeholder

Over Perspectief op Werk

Werkgevers, gemeenten, UWV, onderwijs, vakbonden en het Rijk namen in 2019 het initiatief voor de samenwerking in Perspectief op Werk. Samen wilden zij werkwijzen verbeteren, zodat het voor werkgevers en werkzoekenden makkelijker werd elkaar te vinden. Bij de uitvoering stonden de 35 arbeidsmarktregio’s centraal. Ze bepaalden waar in hun regio behoefte aan was, kregen de ruimte om veel te experimenteren en ontvingen een financiële impuls om dat ook mogelijk te maken. Er was een landelijk Ondersteuningsteam, dat precies dat deed: de regio’s begeleiden in hun activiteiten. Niet van bovenaf bepalen wat goed is, maar van onderop kijken wat werkt. Dat leidde tot unieke werkwijzen, sterke samenwerkingsverbanden en talloze matches tussen werkgevers en werkzoekenden. En tot inzicht in wat níet werkt, en wat uitdagingen zijn op het gebied van samenwerking. Die lerende aanpak was een van de pijlers van Perspectief op Werk.


Resultaten Perspectief op Werk aangeboden aan de Tweede Kamer

Op 25 februari 2022 stuurden Karien Van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Carola Schouten, minister van Armoedebeleid, en Werkgelegenheid, Participatie en Pensioenen de brief naar de Tweede Kamer over de afronding van Perspectief op Werk. Daarin schreven zij:

“Al met al kunnen we concluderen dat er met PoW een stevige impuls is gegeven aan de gezamenlijke aanpak van arbeidstoeleiding van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat de arbeidsmarktpartijen nu doorzetten op deze ingeslagen weg. Met PoW is een goede stap gezet naar een aanpak waarin de behoeften van werkzoekenden en werkgevers centraal staan. Het is nu vooral belangrijk om die aanpak te borgen en verder te ontwikkelen in de concrete uitvoering. Hier ligt een belangrijke vervolgtaak voor alle partijen. Gelukkig kunnen de partijen in de arbeidsmarktregio’s daarbij leren van alle ervaringen die met
Perspectief op Werken zijn opgedaan. Hiermee kunnen ze verder bouwen op de samenwerkingsverbanden die in dit proces zijn ontstaan.”


Placeholder

Eindrapport

De ervaringen, opbrengsten en knelpunten van Perspectief op Werk zijn onderzocht.  In de eindrapportage wordt onder meer geconcludeerd: “PoW heeft de meerwaarde van een bredere samenwerking tussen de partijen in de arbeidsmarktregio's opnieuw onder de aandacht gebracht. PoW heeft duidelijk een impuls gehad op de samenwerking in de arbeidsmarkregio's. (…) PoW heeft het heeft goede gesprek op gang gebracht, doordat mensen elkaar stelselmatig tegenkwamenen in de uitvoering samenwerkten. De onderlinge afstemming tussen partijen is verbeterd en partijen zijn meer betrokken geraakt bij het proces van arbeidstoeleiding. Ook op landelijk niveau is de samenwerking verbeterd. (…) Tot slot is duidelijk geworden dat een samenwerking nooit 'af' is. De samenwerking heeft blijvend tijd en aandacht nodig.”

Lees de hele eindrapportage

Concreet aan de slag

Perspectief op Werk heeft veel goede werkwijzen, tips, lessons learned en handige documenten opgeleverd. Deze zijn allemaal op de site terug te vinden onder ‘Concreet aan de slag’. Alle materialen en voorbeelden zijn gerubriceerd in drie hoofdthema’s: Vraag en aanbod, scholing en route, en werkende samenwerking.

Al deze elementen komen voort uit de 35 doe-agenda’s, de PoW-actieplannen per arbeidsmarktregio. Ook deze zijn nog terug te vinden op de website, zodat we kunnen zien waar de concrete opbrengsten hun oorsprong vonden. Daarnaast is er een overzicht van contactpersonen die voor kortere of langere tijd betrokken zijn geweest bij Perspectief op Werk. Samen vormen zij een krachtig netwerk waarmee de PoW-beweging levend blijft.

Placeholder