Alle Drechtse obstakels uit de weg

Redactie Scholing en route, Voorbeelden uit de regio

Bestaanszekerheid versterken, ontwikkelen naar werk en zorgen voor ondersteuning. Dit zijn de drie opgaven die centraal staan in de arbeidsmarktregio Drechtsteden. Overheid, werknemers en het onderwijs zetten zich al jaren samen in voor het wegnemen van alle obstakels die de weg naar betaald werk onmogelijk maken. Met het Arbeids Onderzoekcentrum wordt, door middel van intensieve gesprekken, de competenties, valkuilen en de obstakels van de kandidaat in beeld gebracht. Vervolgens wordt de kandidaat gekoppeld aan een profiel in de arbeidsmarkt, waarin hij of zij zich in PERSPCT verder kan ontwikkelen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan problemen in de leefwereld van de kandidaat, bijvoorbeeld schuldproblemen. Doel; dat alle inwoners zelfstandig en volwaardig kunnen leven, werken, wonen en meedoen. Waar nodig krijgen zij hulp.

“We hebben in onze bestanden veel uitkeringsgerechtigden die een te grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en die kampen met problemen in hun leefgebied, zoals huisvesting, financiën en gezondheid. Deze mensen zijn niet direct beschikbaar voor de arbeidsmarkt, maar wel te ontwikkelen naar werk”, vertelt Daizy van der Meulen, opgavemanager Werk & Ontwikkeling van de Sociale Dienst Drechtsteden. Het Arbeids Onderzoekcentrum, dat Sociale Dienst Drechtsteden heeft opgezet en dat is gefinancierd door de impuls van Perspectief op Werk (PoW), is hierin een eerste stap. “In het centrum krijgen we, door middel van intensieve gesprekken, testjes en assessments, in drie weken tijd een compleet profiel van de kandidaat: wie ben je, wat kan je, wat zijn je competenties en valkuilen. Zo komen we erachter welke obstakels de kandidaat belemmeren om aan het werk te komen. Wat hun competenties zijn en bij welk profiel in de arbeidsmarkt de kandidaat het beste past”, vervolgt Daizy. Aan de hand van deze competenties heeft Baanbrekend Drechtsteden (het werkgeversservicepunt van Drechtsteden)  samen met werkgevers leerlijnen ontwikkeld, zoals zorg, vervoer, logistiek en retail. Na die drie weken worden de kandidaten, op basis van hun profiel, gekoppeld aan een leerlijn waarin ze zich in PERSPCT verder kunnen ontwikkelen. PERSPCT is een intensieve aanpak waar kandidaten, door te oefenen met werk, in 3 tot 6 maanden een volgende stap kunnen zetten naar betaald werk. Er wordt ook aandacht besteed aan de vraagstukken die in het centrum naar voren zijn gekomen. Daizy: “Door in kleine groepen intensief met de kandidaat te werken is het mogelijk werknemersvaardigheden bij te brengen, eventuele belemmeringen weg te werken (bijvoorbeeld stress door schulden), beter inzicht te krijgen op de mogelijkheden en beperkingen van een kandidaat en de kandidaat werkfit te krijgen. Inwoners die PERSPCT afronden, stromen uiteindelijk door naar een baan in hun leerlijn.”

Wijkhopper

De leerlijn Vervoer heeft het concept Wijkhopper bedacht, wat leidt  tot banen in de vervoerssector. “Een Wijkhopper is een klein elektrisch autootje dat rijdt op korte afstanden in een wijk. Je hebt er geen taxipas en opleiding voor nodig. Zo hoeven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geen mega grote stappen te maken. En anders redden ze het vaak niet”, vertelt Lisette de Lijster de Raadt, directeur Stroomlijn. Stroomlijn regelt vervoer voor mensen met een beperking. “Wij, werkgevers, kennen het vak en hebben skills om kandidaten te trainen. De gemeente kan alles in gang zetten en zorgt ervoor dat kandidaten eerst hun bestaanszekerheid op orde krijgen. We zijn in april 2019 gestart en hebben al bijna 50 mensen geplaatst. Nadat kandidaten een jaar met de wijkhopper hebben gereden, kunnen ze doorstromen naar de taxibedrijven”, vervolgt Lisette enthousiast.

Een nieuwe kans

Met een stralende glimlach komt Betty van der Laars (63) aanrijden in de Wijkhopper. Ze heeft ervaring met doelgroepen rijden, omdat ze hiervoor met een voorlopige taxipas rondreed. Helaas zakte ze voor haar examen. Nu kan ze met de wijkhopper alsnog doen wat ze leuk vindt. “Ik heb 13 jaar in een winkel gewerkt, maar ben door mijn vorige werkgever op straat gezet. Dat doet nog steeds pijn”, vertelt Betty. Haar glimlach vervaagt en ze probeert haar tranen tegen te houden. Samen met elf anderen is ze gestart bij PERSPCT. “De begeleiding was grandioos. Als ik iets niet begreep of iets niet lukte, kon ik altijd op dezelfde mensen terugvallen. Je hoort wel eens van mensen; ze hebben me gesproken, maar weten daarna niet meer wie ik ben. Bij PERSPCT weten ze nog precies wie ik ben en wat mijn achtergrond is. Ik hoef mijn verhaal niet steeds opnieuw uit te leggen”, aldus Betty.

Sterker, stabieler en steviger in het leven staan

In Drechtsteden wordt er goed naar elkaar geluisterd en vooral gekeken naar gedeelde belangen. “Als je niet oplet kan er verharding ontstaan waarin mensen lijnrecht tegenover elkaar staan. Maar uiteindelijk wil iedereen het goed hebben voor de werknemers. Daarnaast wil ik andere regio’s meegeven om integraal te denken. Het gaat niet alleen om werknemersvaardigheden, maar om de mens die sterker, stabieler en steviger in het leven mag staan. Wie werkt is geestelijk en lichamelijk een stuk gezonder dan iemand die niet werkt. Werk draagt bij aan geluk. Wij zien als onze rol om mensen bij elkaar te brengen en dat gaat heel goed in deze regio”, sluit Daizy trots af.