Blauwdruk Communicatiewerkgroep Perspectief op Werk Groot Amsterdam

Redactie Werkende samenwerking

Een van de uitgangspunten van Perspectief op Werk was om nieuwe werkwijzen te ontwikkelen en te experimenteren met vernieuwende activiteiten. Dat heeft veel opgeleverd en veel werkwijzen en acties zijn geschikt om op meer plaatsen te gebruiken. Stichting NLoM! heeft van vijftien succesvolle initiatieven door het hele land een blauwdruk uitgewerkt. Daarin staat hoe de activiteit is georganiseerd, wat de succespunten waren en welke zaken minder goed werkten. Daarmee kunnen professionals in andere regio’s aan de slag met hetzelfde concept.

De samenwerkende partijen van Perspectief op Werk hebben in de regio Groot Amsterdam een aparte communicatiewerkgroep ingericht. Deze beslist over de onderwerpen uit de doe-agenda waar aandacht aan besteed moet worden en geeft suggesties voor de vorm. De doelgroep staat centraal: daarom wordt zoveel mogelijk geprobeerd van ondernemer naar ondernemer te communiceren. De uitvoering gebeurt door de communicatiemedewerkers van de partner die daarvoor het beste toegerust is. Alle partners zetten zich via de eigen kanalen vervolgens in voor verspreiding. De werkgroep heeft een budget voor eigen uren en de productie van concrete middelen.

Download