Blauwdruk De regionale werkambassadeur

Redactie Vraag en aanbod

Een van de uitgangspunten van Perspectief op Werk was om nieuwe werkwijzen te ontwikkelen en te experimenteren met vernieuwende activiteiten. Dat heeft veel opgeleverd en veel werkwijzen en acties zijn geschikt om op meer plaatsen te gebruiken. Stichting NLoM! heeft van vijftien succesvolle initiatieven door het hele land een blauwdruk uitgewerkt. Daarin staat hoe de activiteit is georganiseerd, wat de succespunten waren en welke zaken minder goed werkten. Daarmee kunnen professionals in andere regio’s aan de slag met hetzelfde concept.

WSP Haaglanden heeft de positie ‘werkambassadeur’ in het leven geroepen met als doel werkgevers zo snel mogelijk de weg te wijzen bij het bereiken van bedrijfseconomische weerbaarheid. De werkambassadeurs zijn zelf ondernemers en worden ingezet om de samenwerking tussen ondernemers, werkgeversorganisaties en publieke partners te intensiveren en te verduurzamen. Er is bewust gekozen voor ondernemers als werkambassadeurs. De werkambassadeur kan vanuit die invalshoek een ander gesprek voeren met ondernemers. Niet gericht op de match, maar op de behoeften die er leven ten aanzien van de arbeidsmarkt en de dienstverlening die hier
geboden worden. Daarvoor is een werkambassade opgericht waarin een x-aantal betrokken ondernemers uit verschillende sectoren, van verschillende grootte uit verschillende gebieden uit de regio, periodiek bij elkaar komen om in gesprek te gaan met elkaar over arbeidsmarktgerelateerde zaken. Zij kunnen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen richting werkgeversorganisaties en publieke partners.

Download