Blauwdruk Future Proof Human Capital Scan

Redactie Vraag en aanbod

Een van de uitgangspunten van Perspectief op Werk was om nieuwe werkwijzen te ontwikkelen en te experimenteren met vernieuwende activiteiten. Dat heeft veel opgeleverd en veel werkwijzen en acties zijn geschikt om op meer plaatsen te gebruiken. Stichting NLoM! heeft van vijftien succesvolle initiatieven door het hele land een blauwdruk uitgewerkt. Daarin staat hoe de activiteit is georganiseerd, wat de succespunten waren en welke zaken minder goed werkten. Daarmee kunnen professionals in andere regio’s aan de slag met hetzelfde concept.

De ‘Future Proof Human Capital Scan’ brengt voor ondernemers (> 10 – <300 fte)  in beeld op welke gebieden uitdagingen liggen voor een organisatie om klaar te zijn voor de toekomst. De scan is vanuit Perspectief op Werk ontwikkeld door de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV), het Lectoraat Employability van Zuyd Hogeschool en Leo Loopbaan. De scan heeft 4 pijlers (strategie & bedrijf; flexibiliteit & wendbaarheid; flexibiliteit in op- en afschalen; employability en duurzame inzetbaarheid). De ondernemer krijgt een rapportage op maat waarin de situatie van het bedrijf wordt vergeleken met branchegenoten en het Limburgs gemiddelde. In een aanvullend adviesgesprek krijgt de ondernemer manieren aangereikt om concrete stappen te nemen richting het toekomstbestendig maken van de organisatie.

Download

Lees ook het magazine Vooruit zien