Blauwdruk Scholing voor werkgevers

Redactie Scholing en route

Een van de uitgangspunten van Perspectief op Werk was om nieuwe werkwijzen te ontwikkelen en te experimenteren met vernieuwende activiteiten. Dat heeft veel opgeleverd en veel werkwijzen en acties zijn geschikt om op meer plaatsen te gebruiken. Stichting NLoM! heeft van vijftien succesvolle initiatieven door het hele land een blauwdruk uitgewerkt. Daarin staat hoe de activiteit is georganiseerd, wat de succespunten waren en welke zaken minder goed werkten. Daarmee kunnen professionals in andere regio’s aan de slag met hetzelfde concept.

VNO-NCW heeft een aantal trainingen laten ontwikkelen voor werkgevers die aan de slag willen of aan de slag zijn met inclusief werkgeverschap. Alle trainingen ondersteunen de werkgever in het omgaan met doelgroepen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt en voorzien in kennisdeling, training en ervaringsdeling tussen gelijkgestemde ondernemers.

Download