Blauwdruk Scholingsalliantie Noord

Redactie Scholing en route

Een van de uitgangspunten van Perspectief op Werk was om nieuwe werkwijzen te ontwikkelen en te experimenteren met vernieuwende activiteiten. Dat heeft veel opgeleverd en veel werkwijzen en acties zijn geschikt om op meer plaatsen te gebruiken. Stichting NLoM! heeft van vijftien succesvolle initiatieven door het hele land een blauwdruk uitgewerkt. Daarin staat hoe de activiteit is georganiseerd, wat de succespunten waren en welke zaken minder goed werkten. Daarmee kunnen professionals in andere regio’s aan de slag met hetzelfde concept.

De Scholingsalliantie Noord is een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen opleidingsfondsen,
brancheorganisaties, sociale partners en overheden in de regio die zich gezamenlijk inspannen voor een beroepsbevolking die zich een leven lang ontwikkelt. Zij delen kennis, ervaring en activiteiten en
informeren elkaars doelgroepen en bedrijven over hun gezamenlijke mogelijkheden tot scholing, ontwikkeling en bekostiging en dragen op deze manier bij aan een integrale Noordelijke scholingsaanpak. Een van de concrete projecten binnen Scholingsalliantie Noord was Het Noorden Leert Door. Hierin werden door de samenwerkende ROC’s in totaal 1750 loopbaantrajecten aangeboden (750 trajecten in februari 2021, 1000 trajecten in september) die grotendeels benut zijn.

Download