Blauwdruk Talentvol: inclusief ondernemerschap

Redactie Scholing en route, Vraag en aanbod

Een van de uitgangspunten van Perspectief op Werk was om nieuwe werkwijzen te ontwikkelen en te experimenteren met vernieuwende activiteiten. Dat heeft veel opgeleverd en veel werkwijzen en acties zijn geschikt om op meer plaatsen te gebruiken. Stichting NLoM! heeft van vijftien succesvolle initiatieven door het hele land een blauwdruk uitgewerkt. Daarin staat hoe de activiteit is georganiseerd, wat de succespunten waren en welke zaken minder goed werkten. Daarmee kunnen professionals in andere regio’s aan de slag met hetzelfde concept.

Talentvol is een programma om aan de ene kant werkgevers meer inclusief te gaan laten werken en aan de andere kant het onbenut arbeidspotentieel in kaart te brengen en te activeren. Deze blauwdruk beschrijft vooral de praktische uitwerking van de ‘vraagkant’, de
werkgeversbenadering. Het uitgangspunt van Talentvol was om, geheel in lijn met de Perspectief op Werk-gedachte, aanvullend te zijn op wat er al was aan inclusie-dienstverlening voor werkgevers en
werkzoekenden, aan de publieke kant en in samenwerkingsinitiatieven. Na een inventarisatie
van wat er was, en waar behoefte aan was, is gekozen voor de ‘Kansenkaart strategisch inclusief
ondernemen’. Om bedrijven te stimuleren om een analyse te doen naar de specifieke mogelijkheden voor inclusiviteit kregen 50 bedrijven een voucher van 2.000 euro. Van dit bedrag zijn maatwerkonderzoeken gedaan die aansloten bij de vraag van de werkgever, van intake tot en met rapportage.

Download