Blauwdruk Voucherregeling Less-Risk Polis en Jobcoaching

Redactie Vraag en aanbod

Een van de uitgangspunten van Perspectief op Werk was om nieuwe werkwijzen te ontwikkelen en te experimenteren met vernieuwende activiteiten. Dat heeft veel opgeleverd en veel werkwijzen en acties zijn geschikt om op meer plaatsen te gebruiken. Stichting NLoM! heeft van vijftien succesvolle initiatieven door het hele land een blauwdruk uitgewerkt. Daarin staat hoe de activiteit is georganiseerd, wat de succespunten waren en welke zaken minder goed werkten. Daarmee kunnen professionals in andere regio’s aan de slag met hetzelfde concept.

Door samenwerkende publiek-private partijen in Perspectief op Werk is een Voucherregeling ontwikkeld ter ondersteuning van werkgevers. Het instrument is bedoeld om voor werkgevers het risico op uitval door ziekte te beperken en jobcoaching in te zetten. Het is een extra instrument voor de groep potentiële werknemers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, die geen beroep kunnen doen op bestaande instrumenten vanuit het doelgroepenregister.

Download