Blauwdruk Werkgeversraadpleging Drenthe

Redactie Vraag en aanbod

Een van de uitgangspunten van Perspectief op Werk was om nieuwe werkwijzen te ontwikkelen en te experimenteren met vernieuwende activiteiten. Dat heeft veel opgeleverd en veel werkwijzen en acties zijn geschikt om op meer plaatsen te gebruiken. Stichting NLoM! heeft van vijftien succesvolle initiatieven door het hele land een blauwdruk uitgewerkt. Daarin staat hoe de activiteit is georganiseerd, wat de succespunten waren en welke zaken minder goed werkten. Daarmee kunnen professionals in andere regio’s aan de slag met hetzelfde concept.

Arbeidsmarktregio Drenthe zet maximaal in op het betrekken van kwetsbare mensen bij de arbeidsmarkt. Daarom is het belangrijk te weten welke maatregelen het voor bedrijven gemakkelijker maken iemand met afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Een tussenpersoon vanuit VNO-NCW heeft een belronde gedaan onder 130 werkgevers (grotendeels MKB) over de ervaringen met dienstverlening vanuit WSP, (financiële) regelingen en concrete plaatsingen. Het ging niet om een klanttevredenheidsonderzoek van het WSP, maar een breder onderzoek naar plus-
en minpunten rondom de plaatsing van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Op basis van de gesprekken worden aanbevelingen voor alle betrokkenen in de arbeidsmarkt vastgesteld.

Download