Kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, juist nu

Redactie Nieuws

Veel sectoren worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus. Andere sectoren hebben juist nu volop behoefte hebben aan nieuwe werknemers, zoals de zorg en de bouw. Hier ligt ook een kans om mensen zo snel mogelijk van werk naar werk te begeleiden. En dat is ook een kans voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, in Perspectief op Werk …

Drukbezocht webinar maakt collegiale in- en uitleen concreet

Redactie Nieuws

“Collegiale in- en uitleen biedt kansen tijdens de coronacrisis en het is zeker denkbaar dat het crisis overstijgend blijkt en relevant blijft.” Tijdens het drukbezochte webinar van Perspectief op Werk op 16 juni geeft AWVN-expert Armand Lahaije uitleg over de mogelijkheid om werknemers uit te lenen of over te nemen.Tekst: Pieter van der Meulen  Werkgevers die geen werk meer hebben …

Hoe kom je tot een regionale mobiliteitsaanpak? Ervaringen uit Midden-Utrecht, Noordoost-Brabant, Rijnmond en Zwolle

Redactie Leeragenda, Nieuws, Voorbeelden uit de regio

De coronamaatregelen treffen ieder bedrijf en iedere sector. Toch zijn de gevolgen per bedrijf zeer verschillend. Sommige bedrijven zijn volledig stilgevallen, waardoor banen op het spel staan. Terwijl andere bedrijven op volle toeren draaien en een handen tekort hebben. Dit vraagt om een gerichte en snelle mobiliteitsaanpak. Vier arbeidsmarktregio’s vertellen hoe ze omgaan met de grote veranderingen op de arbeidsmarkt.  …

Persoonlijk studieadvies van chatbot Dean

Redactie Nieuws, Voorbeelden uit de regio

Een studiekeuzerobot die je in 5 à 10 minuten adviseert welke mbo-opleiding je zou moeten volgen. Een utopie? Nee hoor. In Diemen is dit al werkelijkheid. Chatbot Dean wordt daar veelvuldig gebruikt. Deze zomer sluiten alle gemeenten en het UWV van de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Dean in de armen. Chatbot Dean moet helpen de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te …

NetwerkenWerkt!

Redactie Nieuws, Voorbeelden uit de regio

Eigenlijk is het niet zo ingewikkeld. Er is genoeg werk in onze regio, het is een kwestie van de juiste verbindingen leggen.” In de regio Zaanstreek Waterland zetten energie- en afvalbedrijf HVC en leerwerkbedrijf Werkom het platform NetwerkenWerkt! op. Vier hoofdrolspelers over oplossingen voor een veranderende arbeidsmarkt, inclusief ondernemen in tijden van corona en de kracht van een netwerk.  Tekst: …

Verbeteren Uitwisselen Matchingsgegevens (VUM)

Redactie Nieuws

Meer mensen aan het werk helpen. En werkgevers een completer beeld van passende kandidaten bij hun vacatures bieden, ongeacht bij welke dienstverlener of in welke regio werkzoekenden zijn aangemeld. Dit willen de VNG, UWV en het Ministerie van SZW bereiken met het programma VUM, waarin zij gezamenlijk werken aan het verbeteren van de uitwisseling van matchingsgegevens tussen dienstverleners op de arbeidsmarkt.  Verbeteren uitwisseling: gegevensstandaard en …

Online Banenmarkt, juist nu!

Redactie Nieuws, Voorbeelden uit de regio

Werkzoekenden en werkgevers vinden elkaar in de besloten LinkedIn groep Online Banenmarkt Twente. De werkzoekenden presenteren zich middels een pitch of cv. De werkgevers plaatsen vacatures en gaan op zoek naar kandidaten. Je zou denken dat het is opgezet omwille van de coronacrisis, maar de Online Banenmarkt Twente bestaat al vijf jaar. Nu fysieke bijeenkomsten vanwege de coronacrisis niet kunnen …

Door het matchen van skills de juiste baan

Redactie Nieuws

Welke vaardigheden vraagt jouw functie nou écht? Dat is vaak heel anders dan wat er in de vacatureteksten staat. Veel werkzoekenden hebben vaak wel de skills, maar niet de relevante werkervaring. Dat leidt ertoe dat zij moeilijk aan een baan komen. De Paskamer hoort bij het initiatief “House of Skills”, een samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstellingen, onderwijs en overheid. Daar kunnen …

Landelijke campagne voor meer bekendheid regionale werkgeversservicepunten

Redactie Nieuws

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  (SZW) en de  (samenwerkingsverband Divosa, VNG, UWV  en Cedris) hebben samen met de 35 arbeidsmarktregio’s de campagne ‘Werkgevers anno nu’ ontwikkeld. Doel van deze landelijke campagne is om elk regionaal werkgeversservicepunt (WSP) te ondersteunen in het aanspreken en aantrekken van werkgevers die nog niet bekend zijn met de dienstverlening van het WSP. Alle WSP’s vertellen met de …

Tilburgse ondernemers wisselen personeel uit en helpen elkaar coronatijd door

Redactie Nieuws, Voorbeelden uit de regio

In deze coronatijd hebben veel bedrijven minder werk, terwijl andere ondernemers juist staan te springen om personeel. Samenwerkingspartners uit Perspectief op Werk proberen vraag en aanbod bij elkaar te brengen zodat de economie kan doordraaien. Zo startten twee bedrijven via het Brabantse initiatief Werk-samen.nl een bijzondere samenwerking. XPEL, marktleider in autolakbeschermingsfolie, plaatste daar een oproep voor vijf tijdelijke medewerkers voor …