Werkplein TV: het programma voor en over de Twentse arbeidsmarkt

Redactie Nieuws, Voorbeelden uit de regio

Elke drie weken spreken werkgeversadviseurs Myrthe Steens en Ivo Meddeler interessante tafelgasten, gaan op bedrijfsbezoek bij werkgevers in Twente en geven informatie over de laatste stand van zaken op de Twentse arbeidsmarkt.   “Voor corona organiseerden we evenementen, vlogden daarover en maakten inspiratiefilms om werkgevers en werknemers te inspireren en te informeren over de ontwikkelingen op de Twentse arbeidsmarkt. We …

De laatste inzichten rond NLWerktDoor

Redactie Nieuws

In een kleine 9 maanden tijd heeft het platform www.nlwerktdoor.nl ruim 25.000 unieke bezoekers getrokken, die met elkaar maar liefst 81.000 keer een pagina op de website bekeken. NLWerktDoor voorziet dus in een behoefte, maar niet iedereen binnen Perspectief op Werk merkt daar evenveel van. Een aantal inzichten uit negen maanden NLWerktDoor op een rij. Nog even terug naar het …

Samenwerking PoW en actieplan Stages en leerbanen SBB

Redactie Nieuws

De coronacrisis raakt de economie hard. Daarmee staat ook de beschikbaarheid van stages en leerbanen onder druk. Terwijl het juist nu belangrijk is om op te leiden voor die sectoren die nu en straks de vakmensen weer hard nodig hebben. Op verzoek van het kabinet voert SBB het Actieplan stages en leerbanen uit. Met het actieplan stages en leerbanen wil …

Moeilijk vervulbare vacature? Meld je bij het WerkgeversServicepunt

Redactie Nieuws, Voorbeelden uit de regio

“Veel werkgevers die ik spreek staan open voor mensen die moeite hebben om een baan te vinden. Het WerkgeversServicePunt (WSP) biedt één kanaal, waar we bij alle vragen, verzoeken en obstakels kunnen helpen.” Sabrina van den Hoek, coördinator Perspectief op Werk bij het WSP Midden-Holland, ziet voor iedereen kansen op een snel veranderende arbeidsmarkt. “Als je doet wat je deed, …

Ondernemers met lef en doorzettingsvermogen gezocht!

Redactie Nieuws

Na vijfentwintig jaar bij de Rabobank maakt Lex Vonk de stap naar AM match. Op zoek naar maatschappelijke waarde en zingeving komt hij terecht bij een bedrijf dat mensen ondersteunt die niet zelfstandig aan een baan kunnen komen. Met een groot netwerk van ondernemers helpt hij ze om weer volledig te participeren in de maatschappij. Door de coronacrisis heeft hij …

Terugblik landelijke bijeenkomst Perspectief op Werk 14 september 2020

Redactie Nieuws

De vierde landelijke bijeenkomst van Perspectief op Werk vond op 14 september 2020 plaats in het Muntgebouw in Utrecht. Met dit keer slechts een beperkt aantal deelnemers ‘live’ ter plaatse, gezien de coronacrisis. Er waren daarnaast echter veel deelnemers die het programma online volgden. Het programma zoomde in op de huidige stand van zaken van Perspectief op Werk, de invloed …

Update: Hoe kom je tot een regionale mobiliteitsaanpak: Groot-Amsterdam

Redactie Nieuws, Voorbeelden uit de regio

Eerder vertelden regio’s Midden-Utrecht, Noordoost-Brabant, Rijnmond en Zwolle over hun mobiliteitsaanpak. Selma Nijhof, directeur Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam vertelt hoe zij het aanpakken. “In Groot-Amsterdam hebben wij in juni dit jaar het Regionaal Werkcentrum opgericht. Het werkcentrum begeleidt personeel en bedrijven in trajecten van werk naar werk. Dat doen we door werkgevers met elkaar en onze partners in de regio te verbinden. Daarnaast nemen …

Pilot Sociaal Innovatiefonds voor inclusieve werkvloer van start

Redactie Nieuws

Een inclusieve werkvloer loont. Werkgevers weten dit, maar hebben soms hulp nodig om de bijbehorende business case sluitend te krijgen. Het Sociaal Innovatiefonds, een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gaat werkgevers hierbij helpen. Een consortium bestaande uit Social Finance NL, Deloitte, SEO Economisch Onderzoek en StartGreen gaat het Sociaal Innovatiefonds vorm geven. Het fonds heeft als …

Kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, juist nu

Redactie Nieuws

Veel sectoren worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus. Andere sectoren hebben juist nu volop behoefte hebben aan nieuwe werknemers, zoals de zorg en de bouw. Hier ligt ook een kans om mensen zo snel mogelijk van werk naar werk te begeleiden. En dat is ook een kans voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, in Perspectief op Werk …

Drukbezocht webinar maakt collegiale in- en uitleen concreet

Redactie Nieuws

“Collegiale in- en uitleen biedt kansen tijdens de coronacrisis en het is zeker denkbaar dat het crisis overstijgend blijkt en relevant blijft.” Tijdens het drukbezochte webinar van Perspectief op Werk op 16 juni en de reprise op 17 september gaf AWVN-expert Armand Lahaije uitleg over de mogelijkheid om werknemers uit te lenen of over te nemen.Tekst: Pieter van der Meulen  Werkgevers die …