Samenwerking PoW en actieplan Stages en leerbanen SBB

Redactie Nieuws, Scholing en route

De coronacrisis raakt de economie hard. Daarmee staat ook de beschikbaarheid van stages en leerbanen onder druk. Terwijl het juist nu belangrijk is om op te leiden voor die sectoren die nu en straks de vakmensen weer hard nodig hebben. Op verzoek van het kabinet voert SBB het Actieplan stages en leerbanen uit. Met het actieplan stages en leerbanen wil …

Logistiek Paspoort biedt praktische oplossing voor het tekort aan personeel in West-Brabant

Redactie Scholing en route, Uncategorized

Een beetje zenuwachtig lopen de elf heren achter elkaar aan naar de zaal op de begane grond van het stadskantoor. Allemaal hebben ze hun logistieke opleiding met succes afgerond. Vandaag krijgen ze hun certificaat uitgereikt dat Logistiek Paspoort heet. Niet heel feestelijk, want het moet natuurlijk allemaal coronaproof. Maar ondanks dat zijn ze beretrots. En terecht. Want deze elf komen …

Werksessie Praktijkleren op maat (met een praktijkverklaring)

Redactie Nieuws, Scholing en route

Dinsdag 3 maart was de werksessie praktijkleren met een praktijkverklaring in het Huis van de Stad in Gouda. Ruim 60 werkcoaches, accountmanagers en andere geïnteresseerden uit de hele arbeidsmarkt-regio Midden-Holland kwamen bijeen om aan de slag te gaan met dit nieuwe instrument. Alex Wijnakker (PTC groep) trapte af en vertelde over zijn praktijkervaringen in andere regio’s. Uit zijn verhaal kwam …

Regie op je eigen loopbaan en leven

Redactie Scholing en route, Voorbeelden uit de regio

Mensen moeten zelf de regie kunnen nemen over hun loopbaan en leven en zich blijven (door)ontwikkelen. Daar draait het om in de arbeidsmarktregio’s Groningen, Friesland en Drenthe. In de Scholingsalliantie Noord-Nederland bundelen de drie provincies, de drie centrumgemeenten, het UWV, de sociale partners, O&O fondsen en werkgevers de krachten om meer werkenden en werkzoekenden te scholen.  “Je vindt het leuk om …

Van uitkering naar zorgprofessional of aandachtzorger

Redactie Nieuws, Scholing en route, Vraag en aanbod

Vijftien Rotterdamse vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn begonnen aan een werkleertraject bij zorginstelling Laurens. Ze deden mee aan het project WelSlagen, waarmee twee vliegen in één klap geslagen moeten worden: mensen uit de bijstand naar werk begeleiden en tegelijkertijd de personeelstekorten in de zorg terugdringen. Schulden en taalachterstand De vijftien vrouwen vormen de tweede groep die het …

Alle Drechtse obstakels uit de weg

Redactie Scholing en route, Voorbeelden uit de regio

Bestaanszekerheid versterken, ontwikkelen naar werk en zorgen voor ondersteuning. Dit zijn de drie opgaven die centraal staan in de arbeidsmarktregio Drechtsteden. Overheid, werknemers en het onderwijs zetten zich al jaren samen in voor het wegnemen van alle obstakels die de weg naar betaald werk onmogelijk maken. Met het Arbeids Onderzoekcentrum wordt, door middel van intensieve gesprekken, de competenties, valkuilen en …

Leerwerkakkoord MKB ontzorgt ondernemers

Redactie Scholing en route, Voorbeelden uit de regio, Vraag en aanbod

Van school naar werk, van werk naar werk en (weer) aan het werk. Dit zijn de drie pijlers van het Rotterdams Leerwerkakkoord dat de overheid, onderwijs en het bedrijfsleven in de arbeidsmarktregio Rijnmond hebben gesloten. Het akkoord moet de komende zes jaar een antwoord bieden op de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en een duurzaam perspectief bieden …