De ervaring van Midden-Utrecht

Redactie Verhalenbundel

Madeleine Everard bedrijfsadviseur, Midden-Utrecht “Als je samen de dingen doet heb je meer effect met minder effort.” Wat is je mooiste ervaring binnen Perspectief op Werk? Wij hebben sectorteams voor 3 branches opgezet, Logistiek, Techniek en Zorg. In deze teams zitten van elk WSP uit de regio 1 iemand. We hebben gezamenlijk het Regionaal Marktbewerkingsplan opgesteld en daar een doe-agenda/ …

De ervaring van Groot Amsterdam

Redactie Verhalenbundel

Aydin Daldal, Regiocoördinator PoW Groot Amsterdam “Door PoW zijn de eerste bouwstenen van een sterke regionale infrastructuur arbeidsmarkt- en onderwijs opgezet.” Wat is je mooiste ervaring binnen Perspectief op Werk? Doorontwikkeling van de regionale samenwerking tussen de stakeholders en verbetering van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt in de regio. Snel en effectief kunnen inspelen op de negatieve gevolgen van de …

De ervaring van Zuid-Limburg

Redactie Verhalenbundel

Mark Costongs, projectleider Focusteam, Perspectief op Werk Zuid-Limburg “Goed om te zien dat ieders energie gerespecteerd wordt en ingezet wordt om een gezamenlijk doel te bereiken.” Wat is je mooiste ervaring binnen Perspectief op Werk? Of waar ben je trots op? Vanaf de start is er een positieve dynamiek aanwezig in het team. Dit werd snel duidelijk tijdens corona, er …

De ervaring van Midden-Holland

Redactie Verhalenbundel

Chantal Botz, projectleider Perspectief op Werk Midden-Holland “Als je de onderlinge verschillen ziet als kracht, zul je zien dat samenwerken loont.” Wat is je mooiste ervaring binnen Perspectief op Werk? “De samenwerking in het WSP Midden Holland is nog nooit zo goed geweest als nu”, Cornelia Schütt – adviseur WSP. Daar ben ik trots op. Zeker als je bedenkt dat …

De ervaring van Noord-Holland Noord

Redactie Verhalenbundel

Brian Verweij, strategisch adviseur RPA Noord-Holland Noord “Het samen bedenken wat er nodig is, heeft veel energie gegeven” Wat is je mooiste ervaring binnen Perspectief op Werk? Dat we nu een ontschot budget hebben waarbij de regio met al haar partners samen bepaald wat er nodig is voor een werkende arbeidsmarkt. Dit heeft ervoor gezorgd dat we in de uitvoering …

Verhalenbundel Perspectief op Werk

Redactie Verhalenbundel

Recent heeft de communicatie community alle projectleiders Perspectief op Werk in de regio’s en het ondersteuningsteam gevraagd naar hun ervaringen met Perspectief op Werk. Daar werd massaal op gereageerd, waarvoor dank namens de community. Om de week zullen we een nieuw verhaal op onze website delen. Alle verhalen worden uiteindelijk gebundeld in een verhalenbundel en overhandigd te community tijdens de …