De ervaring van Drenthe

Redactie Verhalenbundel

André Kolk, projectleider Perspectief op Werk, Drenthe “Door de persoonlijke contacten is de toegang tot elkaar directer geworden.” Wat is je mooiste ervaring binnen Perspectief op Werk? In de arbeidsmarktregio Drenthe hebben we door vooraf en tijdens de aanpak voortdurend de uitvoering te betrekken betrokkenheid en vraag weten te creëren. De samenwerking die er al was tussen ketenpartners is er …

De ervaring van Midden-Utrecht

Redactie Verhalenbundel

Madeleine Everard bedrijfsadviseur, Midden-Utrecht “Als je samen de dingen doet heb je meer effect met minder effort.” Wat is je mooiste ervaring binnen Perspectief op Werk? Wij hebben sectorteams voor 3 branches opgezet, Logistiek, Techniek en Zorg. In deze teams zitten van elk WSP uit de regio 1 iemand. We hebben gezamenlijk het Regionaal Marktbewerkingsplan opgesteld en daar een doe-agenda/ …

De ervaring van Groot Amsterdam

Redactie Verhalenbundel

Aydin Daldal, Regiocoördinator PoW Groot Amsterdam “Door PoW zijn de eerste bouwstenen van een sterke regionale infrastructuur arbeidsmarkt- en onderwijs opgezet.” Wat is je mooiste ervaring binnen Perspectief op Werk? Doorontwikkeling van de regionale samenwerking tussen de stakeholders en verbetering van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt in de regio. Snel en effectief kunnen inspelen op de negatieve gevolgen van de …

De ervaring van Zuid-Limburg

Redactie Verhalenbundel

Mark Costongs, projectleider Focusteam, Perspectief op Werk Zuid-Limburg “Goed om te zien dat ieders energie gerespecteerd wordt en ingezet wordt om een gezamenlijk doel te bereiken.” Wat is je mooiste ervaring binnen Perspectief op Werk? Of waar ben je trots op? Vanaf de start is er een positieve dynamiek aanwezig in het team. Dit werd snel duidelijk tijdens corona, er …

De ervaring van Midden-Holland

Redactie Verhalenbundel

Chantal Botz, projectleider Perspectief op Werk Midden-Holland “Als je de onderlinge verschillen ziet als kracht, zul je zien dat samenwerken loont.” Wat is je mooiste ervaring binnen Perspectief op Werk? “De samenwerking in het WSP Midden Holland is nog nooit zo goed geweest als nu”, Cornelia Schütt – adviseur WSP. Daar ben ik trots op. Zeker als je bedenkt dat …

De ervaring van Noord-Holland Noord

Redactie Verhalenbundel

Brian Verweij, strategisch adviseur RPA Noord-Holland Noord “Het samen bedenken wat er nodig is, heeft veel energie gegeven” Wat is je mooiste ervaring binnen Perspectief op Werk? Dat we nu een ontschot budget hebben waarbij de regio met al haar partners samen bepaald wat er nodig is voor een werkende arbeidsmarkt. Dit heeft ervoor gezorgd dat we in de uitvoering …