Online matchingevents, hoe doe je dat nou?

Redactie Nieuws, Voorbeelden uit de regio

Werkgevers en werknemers matchen is in deze coronatijden een uitdaging. Steeds meer arbeidsmarktregio’s zetten online evenementen in. We hebben drie initiatieven belicht. Hoe hebben ze het in de arbeidsmarktregio aangepakt? Wat zijn de ervaringen en  welke tips hebben ze voor het organiseren van een succesvol digitaal matchingevent? Digitale Meet&Greets Al jarenlang organiseert sociale onderneming Onbeperkt aan de Slag (OADS) Meet&Greets …

Midden Utrecht Werkt Door, samen met uitzendbureaus

Redactie Nieuws, Voorbeelden uit de regio

Vijf Utrechtse uitzendbureaus pitchen via een videocall vacatures aan accountmanagers van alle WerkgeversServicePunten (WSP’s) in de arbeidsmarktregio Utrecht. Een unieke samenwerking die is opgezet door Midden-Utrecht Werkt Door. Het platform dat naast van werk naar werkbemiddeling, ook werkgevers en werkzoekenden samenbrengt om vraag en aanbod van werk op elkaar af te stemmen. “Om een zo groot mogelijk groep werkgevers te …

Werkplein TV: het programma voor en over de Twentse arbeidsmarkt

Redactie Nieuws, Voorbeelden uit de regio

Elke drie weken spreken werkgeversadviseurs Myrthe Steens en Ivo Meddeler interessante tafelgasten, gaan op bedrijfsbezoek bij werkgevers in Twente en geven informatie over de laatste stand van zaken op de Twentse arbeidsmarkt.   “Voor corona organiseerden we evenementen, vlogden daarover en maakten inspiratiefilms om werkgevers en werknemers te inspireren en te informeren over de ontwikkelingen op de Twentse arbeidsmarkt. We …

Moeilijk vervulbare vacature? Meld je bij het WerkgeversServicepunt

Redactie Nieuws, Voorbeelden uit de regio

“Veel werkgevers die ik spreek staan open voor mensen die moeite hebben om een baan te vinden. Het WerkgeversServicePunt (WSP) biedt één kanaal, waar we bij alle vragen, verzoeken en obstakels kunnen helpen.” Sabrina van den Hoek, coördinator Perspectief op Werk bij het WSP Midden-Holland, ziet voor iedereen kansen op een snel veranderende arbeidsmarkt. “Als je doet wat je deed, …

Update: Hoe kom je tot een regionale mobiliteitsaanpak: Groot-Amsterdam

Redactie Nieuws, Voorbeelden uit de regio

Eerder vertelden regio’s Midden-Utrecht, Noordoost-Brabant, Rijnmond en Zwolle over hun mobiliteitsaanpak. Selma Nijhof, directeur Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam vertelt hoe zij het aanpakken. “In Groot-Amsterdam hebben wij in juni dit jaar het Regionaal Werkcentrum opgericht. Het werkcentrum begeleidt personeel en bedrijven in trajecten van werk naar werk. Dat doen we door werkgevers met elkaar en onze partners in de regio te verbinden. Daarnaast nemen …

Hoe kom je tot een regionale mobiliteitsaanpak? Ervaringen uit Groot-Amsterdam, Midden-Utrecht, Noordoost-Brabant, Rijnmond en Zwolle

Redactie Leeragenda, Nieuws, Voorbeelden uit de regio

De coronamaatregelen treffen ieder bedrijf en iedere sector. Toch zijn de gevolgen per bedrijf zeer verschillend. Sommige bedrijven zijn volledig stilgevallen, waardoor banen op het spel staan. Terwijl andere bedrijven op volle toeren draaien en een handen tekort hebben. Dit vraagt om een gerichte en snelle mobiliteitsaanpak. Vier arbeidsmarktregio’s vertellen hoe ze omgaan met de grote veranderingen op de arbeidsmarkt.  …

Persoonlijk studieadvies van chatbot Dean

Redactie Nieuws, Voorbeelden uit de regio

Een studiekeuzerobot die je in 5 à 10 minuten adviseert welke mbo-opleiding je zou moeten volgen. Een utopie? Nee hoor. In Diemen is dit al werkelijkheid. Chatbot Dean wordt daar veelvuldig gebruikt. Deze zomer sluiten alle gemeenten en het UWV van de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Dean in de armen. Chatbot Dean moet helpen de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te …

NetwerkenWerkt!

Redactie Nieuws, Voorbeelden uit de regio

Eigenlijk is het niet zo ingewikkeld. Er is genoeg werk in onze regio, het is een kwestie van de juiste verbindingen leggen.” In de regio Zaanstreek Waterland zetten energie- en afvalbedrijf HVC en leerwerkbedrijf Werkom het platform NetwerkenWerkt! op. Vier hoofdrolspelers over oplossingen voor een veranderende arbeidsmarkt, inclusief ondernemen in tijden van corona en de kracht van een netwerk.  Tekst: …

Online Banenmarkt, juist nu!

Redactie Nieuws, Voorbeelden uit de regio

Werkzoekenden en werkgevers vinden elkaar in de besloten LinkedIn groep Online Banenmarkt Twente. De werkzoekenden presenteren zich middels een pitch of cv. De werkgevers plaatsen vacatures en gaan op zoek naar kandidaten. Je zou denken dat het is opgezet omwille van de coronacrisis, maar de Online Banenmarkt Twente bestaat al vijf jaar. Nu fysieke bijeenkomsten vanwege de coronacrisis niet kunnen …

Tilburgse ondernemers wisselen personeel uit en helpen elkaar coronatijd door

Redactie Nieuws, Voorbeelden uit de regio

In deze coronatijd hebben veel bedrijven minder werk, terwijl andere ondernemers juist staan te springen om personeel. Samenwerkingspartners uit Perspectief op Werk proberen vraag en aanbod bij elkaar te brengen zodat de economie kan doordraaien. Zo startten twee bedrijven via het Brabantse initiatief Werk-samen.nl een bijzondere samenwerking. XPEL, marktleider in autolakbeschermingsfolie, plaatste daar een oproep voor vijf tijdelijke medewerkers voor …