Midden Utrecht Werkt Door, samen met uitzendbureaus

Redactie Nieuws, Voorbeelden uit de regio, Vraag en aanbod, Werkende samenwerking

Vijf Utrechtse uitzendbureaus pitchen via een videocall vacatures aan accountmanagers van alle WerkgeversServicePunten (WSP’s) in de arbeidsmarktregio Utrecht. Een unieke samenwerking die is opgezet door Midden-Utrecht Werkt Door. Het platform dat naast van werk naar werkbemiddeling, ook werkgevers en werkzoekenden samenbrengt om vraag en aanbod van werk op elkaar af te stemmen. “Om een zo groot mogelijk groep werkgevers te …

Technologie die werkt voor mensen met arbeidsbeperking

Redactie Nieuws, Vraag en aanbod

Technologie biedt waardevolle opbrengsten op het gebied van werkplezier, taakverbreding en werkbehoud voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat blijkt uit zeven pilots waarin onder andere werkgevers en technologieontwikkelaars een jaar lang bestaande technologische ontwikkelingen hebben getest op de werkvloer. Een voorleesbril, een exoskelet, spraakherkenning, een slimme bril, communiceren met beelden, een slimme heggenschaar en een energiemanagementdashboard zijn de technologieën die …

Werkplein TV: het programma voor en over de Twentse arbeidsmarkt

Redactie Nieuws, Voorbeelden uit de regio, Vraag en aanbod

Elke drie weken spreken werkgeversadviseurs Myrthe Steens en Ivo Meddeler interessante tafelgasten, gaan op bedrijfsbezoek bij werkgevers in Twente en geven informatie over de laatste stand van zaken op de Twentse arbeidsmarkt.   “Voor corona organiseerden we evenementen, vlogden daarover en maakten inspiratiefilms om werkgevers en werknemers te inspireren en te informeren over de ontwikkelingen op de Twentse arbeidsmarkt. We …

Moeilijk vervulbare vacature? Meld je bij het WerkgeversServicepunt

Redactie Nieuws, Voorbeelden uit de regio, Vraag en aanbod

“Veel werkgevers die ik spreek staan open voor mensen die moeite hebben om een baan te vinden. Het WerkgeversServicePunt (WSP) biedt één kanaal, waar we bij alle vragen, verzoeken en obstakels kunnen helpen.” Sabrina van den Hoek, coördinator Perspectief op Werk bij het WSP Midden-Holland, ziet voor iedereen kansen op een snel veranderende arbeidsmarkt. “Als je doet wat je deed, …

Bustour levert veel nieuwe contacten en vacatures op

Redactie Nieuws, Vraag en aanbod

In september is het WSP regio Amersfoort met een oude volkswagenbus de regio ingetrokken om werkgevers te bezoeken. Een groot succes wat veel nieuwe contacten en vacatures heeft opgeleverd. Op industrieterreinen in de gehele arbeidsmarktregio bezochten accountmanagers bedrijven in de omgeving om meer te vertellen over de dienstverlening van het WSP. Ook kwamen enkele werkgevers naar de bus toe. De …

Ondernemers met lef en doorzettingsvermogen gezocht!

Redactie Nieuws, Vraag en aanbod

Na vijfentwintig jaar bij de Rabobank maakt Lex Vonk de stap naar AM match. Op zoek naar maatschappelijke waarde en zingeving komt hij terecht bij een bedrijf dat mensen ondersteunt die niet zelfstandig aan een baan kunnen komen. Met een groot netwerk van ondernemers helpt hij ze om weer volledig te participeren in de maatschappij. Door de coronacrisis heeft hij …

Grote deelname aan Webinar ‘Matchingsgegevens en Skills’

Redactie Uncategorized, Vraag en aanbod

Maar liefst 400 deelnemers hebben deelgenomen aan het webinar op 10 september jl. over het delen van matchinggegevens en het ontwikkelen van een gemeenschappelijke Nederlandse standaard voor skills. Deze digitale bijeenkomst is vanuit de leeragenda Perspectief op Werk in samenwerking met De Programmaraad (www.samenvoordeklant.nl), het project Skills Ontologie CompetentNL, het programma Verbetering Uitwisseling Matchinggegevens (VUM) en het Werkgeversservicepunt Noordoost Brabant …

Drukbezocht webinar maakt collegiale in- en uitleen concreet

Redactie Nieuws, Vraag en aanbod

“Collegiale in- en uitleen biedt kansen tijdens de coronacrisis en het is zeker denkbaar dat het crisis overstijgend blijkt en relevant blijft.” Tijdens het drukbezochte webinar van Perspectief op Werk op 16 juni en de reprise op 17 september gaf AWVN-expert Armand Lahaije uitleg over de mogelijkheid om werknemers uit te lenen of over te nemen.Tekst: Pieter van der Meulen  Werkgevers die …

Persoonlijk studieadvies van chatbot Dean

Redactie Nieuws, Voorbeelden uit de regio, Vraag en aanbod

Een studiekeuzerobot die je in 5 à 10 minuten adviseert welke mbo-opleiding je zou moeten volgen. Een utopie? Nee hoor. In Diemen is dit al werkelijkheid. Chatbot Dean wordt daar veelvuldig gebruikt. Deze zomer sluiten alle gemeenten en het UWV van de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam Dean in de armen. Chatbot Dean moet helpen de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te …

NetwerkenWerkt!

Redactie Nieuws, Voorbeelden uit de regio, Vraag en aanbod, Werkende samenwerking

Eigenlijk is het niet zo ingewikkeld. Er is genoeg werk in onze regio, het is een kwestie van de juiste verbindingen leggen.” In de regio Zaanstreek Waterland zetten energie- en afvalbedrijf HVC en leerwerkbedrijf Werkom het platform NetwerkenWerkt! op. Vier hoofdrolspelers over oplossingen voor een veranderende arbeidsmarkt, inclusief ondernemen in tijden van corona en de kracht van een netwerk.  Tekst: …