Terugblik landelijke bijeenkomst Perspectief op Werk 14 september 2020

Redactie Nieuws, Werkende samenwerking

De vierde landelijke bijeenkomst van Perspectief op Werk vond op 14 september 2020 plaats in het Muntgebouw in Utrecht. Met dit keer slechts een beperkt aantal deelnemers ‘live’ ter plaatse, gezien de coronacrisis. Er waren daarnaast echter veel deelnemers die het programma online volgden. Het programma zoomde in op de huidige stand van zaken van Perspectief op Werk, de invloed …

Update: Hoe kom je tot een regionale mobiliteitsaanpak: Groot-Amsterdam

Redactie Nieuws, Voorbeelden uit de regio, Werkende samenwerking

Eerder vertelden regio’s Midden-Utrecht, Noordoost-Brabant, Rijnmond en Zwolle over hun mobiliteitsaanpak. Selma Nijhof, directeur Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam vertelt hoe zij het aanpakken. “In Groot-Amsterdam hebben wij in juni dit jaar het Regionaal Werkcentrum opgericht. Het werkcentrum begeleidt personeel en bedrijven in trajecten van werk naar werk. Dat doen we door werkgevers met elkaar en onze partners in de regio te verbinden. Daarnaast nemen …

Hoe kom je tot een regionale mobiliteitsaanpak? Ervaringen uit Groot-Amsterdam, Midden-Utrecht, Noordoost-Brabant, Rijnmond en Zwolle

Redactie Leeragenda, Nieuws, Voorbeelden uit de regio, Werkende samenwerking

De coronamaatregelen treffen ieder bedrijf en iedere sector. Toch zijn de gevolgen per bedrijf zeer verschillend. Sommige bedrijven zijn volledig stilgevallen, waardoor banen op het spel staan. Terwijl andere bedrijven op volle toeren draaien en een handen tekort hebben. Dit vraagt om een gerichte en snelle mobiliteitsaanpak. Vier arbeidsmarktregio’s vertellen hoe ze omgaan met de grote veranderingen op de arbeidsmarkt.  …

NetwerkenWerkt!

Redactie Nieuws, Voorbeelden uit de regio, Vraag en aanbod, Werkende samenwerking

Eigenlijk is het niet zo ingewikkeld. Er is genoeg werk in onze regio, het is een kwestie van de juiste verbindingen leggen.” In de regio Zaanstreek Waterland zetten energie- en afvalbedrijf HVC en leerwerkbedrijf Werkom het platform NetwerkenWerkt! op. Vier hoofdrolspelers over oplossingen voor een veranderende arbeidsmarkt, inclusief ondernemen in tijden van corona en de kracht van een netwerk.  Tekst: …

Verbeteren Uitwisselen Matchingsgegevens (VUM)

Redactie Nieuws, Vraag en aanbod, Werkende samenwerking

Meer mensen aan het werk helpen. En werkgevers een completer beeld van passende kandidaten bij hun vacatures bieden, ongeacht bij welke dienstverlener of in welke regio werkzoekenden zijn aangemeld. Dit willen de VNG, UWV en het Ministerie van SZW bereiken met het programma VUM, waarin zij gezamenlijk werken aan het verbeteren van de uitwisseling van matchingsgegevens tussen dienstverleners op de arbeidsmarkt.  Verbeteren uitwisseling: gegevensstandaard en …

Unieke eerste video-conferentie Perspectief op Werk

Redactie Nieuws, Werkende samenwerking

Welke initiatieven onderneem je voor de doelgroep van Perspectief op Werk? Welke actiemaatregel stel je uit door Corona? Wat doe je om gecreëerde banen te behouden? Wat is een nieuw initiatief? Een greep uit de vragen die aan bod kwamen tijdens het video-overleg op 30 april tussen alle arbeidsmarktregio’s. Doel van het overleg: ideeën uitwisselen ter inspiratie en bespreken welke …

Een zelf evaluerende arbeidsmarktregio

Redactie Voorbeelden uit de regio, Werkende samenwerking

Vanaf de vacature naar de aanlevering van werkzoekenden, tot en met de plaatsing en nazorg. Er is altijd ruimte voor optimalisatie. Om dit proces effectiever en duurzamer te laten verlopen hebben de gemeenten, UWV en het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland (WSP) het APK-rapport ontwikkeld. Een rapport met concrete resultaten, conclusies en aanbevelingen waarmee de arbeidsmarktregio de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers continu …

Eerste bijeenkomst UWV regiocoördinatoren Perspectief op Werk

Redactie Nieuws, Werkende samenwerking

Op 6 februari vond de eerste bijeenkomst plaats van de mensen die zich namens UWV bezighouden met de uitvoering van de Perspectief op Werk plannen. Met 32 deelnemers waren bijna alle regio’s aanwezig. Deze eerste bijeenkomst was bedoeld om onderling kennis te maken en wat extra achtergrond informatie te krijgen over Perspectief op Werk.   In het eerste deel van het …

Staatssecretaris Tamara van Ark: “Ik vind het mooi om te zien hoe arbeidsmarktregio’s slim inspelen op de uitdagingen”

Redactie Nieuws, Werkende samenwerking

“Er zijn werkgevers die schreeuwen om personeel. En er zijn mensen die het niet lukt om werk te vinden. Dat lijkt vreemd, maar toch is het zo. Hoe dat komt? Soms schrijven werkgevers vacatures die niet bij kandidaten passen, soms moet een kandidaat eerst nog kennis of vaardigheden aanleren. Zo blijven vacatures onvervuld en staan teveel mensen ongewild langs de …

Perspectief op Werk in West-Brabant: anders denken en leren door te doen

Redactie Nieuws, Werkende samenwerking

Eva Jeremiasse, projectleider bij de arbeidsmarktregio West-Brabant, en regiomanager Jeroen de Lange van VNO-NCW West-Brabant vertellen op samenvoordeklant over de nieuwe regionale aanpak van Perspectief op Werk. Ze geven 5 tips om van een regionale doe-agenda een succes te maken: Zorg dat alle partijen met elkaar in gesprek blijven om te achterhalen wat de ander bedoelt en nodig heeft. Overheid, …