Concreet aan de slag

Perspectief op Werk draait om het ontdekken van nieuwe werkwijzen, het in kaart brengen van leerpunten en het verder brengen van de beweging van effectieve publiek-private samenwerking op de arbeidsmarkt. Daarom stellen we graag alle opbrengsten van Perspectief op Werk beschikbaar voor iedereen die werkt aan de match tussen werkgevers en werkzoekenden. De resultaten zijn verdeeld in drie thema’s.


Algemene documenten

Wil je meer lezen over Perspectief op Werk in zijn geheel?


Slotrapportage
Kamerbrief