Concreet aan de slag

Perspectief op Werk draait om het ontdekken van nieuwe werkwijzen, het in kaart brengen van leerpunten en het verder brengen van de beweging van effectieve publiek-private samenwerking op de arbeidsmarkt. Daarom stellen we graag alle opbrengsten van Perspectief op Werk beschikbaar voor iedereen die werkt aan de match tussen werkgevers en werkzoekenden. De resultaten zijn verdeeld in drie thema’s.

Hoe breng je werkgevers en werkzoekenden bij elkaar? Hoe zorg je dat zij de dienstverlening als prettig ervaren? Welke initiatieven werkten goed? Alles op het gebied van matching, werkgeversdienstverlening en het in beeld brengen en begeleiden van werkzoekenden.

Alle items

Er zijn veel sectoren waar grote vraag naar werknemers is. Hoe leid je mensen die graag willen werken naar die sectoren? Praktijkleren, opleidingstrajecten en uitgekiende routes met maatwerkbegeleiding bieden kansen.

Alle items

Perspectief op Werk gaf de ruimte om te experimenteren. Om financiering bij elkaar te voegen, op een andere manier samen te werken en elkaar beter te leren kennen. Wat hebben we daarvan geleerd en hoe heeft iedereen dat ervaren?

Alle items


Algemene documenten

Wil je meer lezen over Perspectief op Werk in zijn geheel?


Slotrapportage
Kamerbrief