De ervaring van Drenthe

Redactie Verhalenbundel

André Kolk, projectleider Perspectief op Werk, Drenthe

“Door de persoonlijke contacten is de toegang tot elkaar directer geworden.”

Wat is je mooiste ervaring binnen Perspectief op Werk?

In de arbeidsmarktregio Drenthe hebben we door vooraf en tijdens de aanpak voortdurend de uitvoering te betrekken betrokkenheid en vraag weten te creëren. De samenwerking die er al was tussen ketenpartners is er alleen maar beter en vooral intensiever op geworden! Door de persoonlijke contacten, ondanks remote werken door Covid, is de toegang tot elkaar directer en meer resultaat gericht geworden.  

Wat hebben jullie geleerd van de samenwerking binnen Perspectief op Werk?

We zijn in staat gebleken sneller te schakelen op het bord van integraal samenwerken. Hierdoor kunnen we beter stimuleren bij gewenste versnelling in aantal projecten en eerder bijsturen bij omstandigheden die snel wijzigen. Samenwerking rondom een project voor statushouders met VNO-NCW, private en publieke organisaties heeft door die integrale aanpak een sterker draagvlak gekregen.

Wat nemen jullie van Perspectief op Werk mee naar volgende projecten?

Het gevoel dat breed overheerst is dat we de samenwerkingsstructuur (stuurgroep, projectleiders en aanspreekpunten bij alle samenwerkingspartners) willen benutten voor 1. Een sterke afronding van PoW en 2. Benutten structuur voor RMT en JWL en 3. Versterking van de arbeidsmarktregio zelf.