De ervaring van Groot Amsterdam

Redactie Verhalenbundel

Aydin Daldal, Regiocoördinator PoW Groot Amsterdam

“Door PoW zijn de eerste bouwstenen van een sterke regionale infrastructuur arbeidsmarkt- en onderwijs opgezet.”

Wat is je mooiste ervaring binnen Perspectief op Werk?

Doorontwikkeling van de regionale samenwerking tussen de stakeholders en verbetering van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt in de regio. Snel en effectief kunnen inspelen op de negatieve gevolgen van de coronacrisis met alle partners.

Wat hebben jullie geleerd van de samenwerking binnen Perspectief op Werk?

Meer vertrouwen en openheid tussen de partners in de regio. Door PoW zijn de eerste bouwstenen van een sterke regionale infrastructuur arbeidsmarkt- en onderwijs opgezet.

Wat nemen jullie van Perspectief op Werk mee naar volgende projecten?

Regionale infrastructuur, vermindering van versnippering. Partijen zullen elkaar automatisch weten te vinden. Borging van onderlinge procesafspraken voor de samenwerking in de toekomst en aanpak van werkloosheid onder alle doelgroepen. Vooral samenwerking met de sociale partners!