De ervaring van Midden-Utrecht

Redactie Verhalenbundel

Madeleine Everard bedrijfsadviseur, Midden-Utrecht

“Als je samen de dingen doet heb je meer effect met minder effort.”

Wat is je mooiste ervaring binnen Perspectief op Werk?

Wij hebben sectorteams voor 3 branches opgezet, Logistiek, Techniek en Zorg. In deze teams zitten van elk WSP uit de regio 1 iemand. We hebben gezamenlijk het Regionaal Marktbewerkingsplan opgesteld en daar een doe-agenda/ Kalender ingehangen. Zo is het een levend stuk waar we per kwartaal op aan kunnen vullen, kunnen sturen of ( door corona) soms zaken verschuiven. Door deze Sectorteams ben je slagvaardiger, weten mensen elkaar te vinden en worden projecten met elkaar gedeeld. Mooi is dat men elkaar ook belt vanuit deze groep. Hiervoor kenden ze elkaar niet en was er ook onderling nauwelijks contact tussen de verschillende WSP’s. Kleine stapjes maar een mooi begin.

Wat hebben jullie geleerd van de samenwerking binnen Perspectief op Werk?

Je ziet dat er op het niveau van de bedrijfsadviseurs prima samengewerkt kan worden. Er is onderling meer
vertrouwen in elkaar. De angst dat iemand met jouw werkgever “er vandoor gaat” leeft een stuk minder. Wat wel lastiger is dan ik dacht, is hoe er door de verschillende gemeenten binnen onze regio, gekeken wordt naar werkgeversdienstverlening, hoe groot de verschillen zijn in de instrumenten die je kan inzetten. En het verschil in het aantal bedrijfsadviseurs per gemeenten.

Wat nemen jullie van Perspectief op Werk mee naar volgende projecten?

Wij delen, in principe, alle vacatures die binnenkomen bij de vijf WSP’s in onze arbeidsmarktregio. Dat werkt
goed. En ik denk dat ik altijd het belang van gezamenlijk optrekken in de regio zal propageren. Dit alles vanuit de gedachte: als je samen de dingen doet heb je meer effect met minder effort.