De ervaring van Noord-Holland Noord

Redactie Verhalenbundel

Brian Verweij, strategisch adviseur RPA Noord-Holland Noord

“Het samen bedenken wat er nodig is, heeft veel energie gegeven”

Wat is je mooiste ervaring binnen Perspectief op Werk?

Dat we nu een ontschot budget hebben waarbij de regio met al haar partners samen bepaald wat er nodig is voor een werkende arbeidsmarkt. Dit heeft ervoor gezorgd dat we in de uitvoering heel snel tot actie konden overgaan. Het samen bedenken wat er nodig is, heeft veel energie gegeven aan de partijen die een rol hebben in het aan het werk helpen of houden van mensen. Zo zijn we gaan experimenteren met nieuwe manieren van matchen aan de hand van skills/ talenten/competenties. We hebben bijvoorbeeld een online banenmarkt georganiseerd waar gematched werd op basis van skills. Ook hebben we gekeken naar andere manieren om werkgevers te ondersteunen in hun zoektocht naar goed gekwalificeerd personeel, bijvoorbeeld door de inzet van Open Hiring.


Wat hebben jullie geleerd van de samenwerking binnen Perspectief op Werk?

Binnen Noord-Holland Noord hebben we al 20 jaar een nauwe samenwerking tussen gemeenten, UWV, SW-bedrijven, onderwijs en werkgevers- en werknemersorganisaties. De komst van Perspectief op Werk en het budget wat daar met mee kwam, heeft ervoor gezorgd dat we veel sneller konden schakelen, omdat er niet gekeken hoefde te worden naar de schotten die normaal meekomen met de budgetten. Hierdoor zijn we ook veel intensiever met elkaar gaan samenwerken en hebben medewerkers binnen de diverse organisaties elkaar veel beter leren kennen. Hierdoor weten we elkaar steeds beter te vinden. Dit komt de gezamenlijke aanpak ten goede en geeft ook veel werkplezier.


Wat nemen jullie van Perspectief op Werk mee naar volgende projecten?

We blijven intensief integraal samenwerken. Aan de hand van bijvoorbeeld werksessies met alle partners halen we wat er nodig is voor een werkende arbeidsmarkt en welke projecten we daarvoor op kunnen zetten. Met elkaar zijn we de oren en ogen van de arbeidsmarkt en weten we waar de behoeftes liggen. Ook komen we zo makkelijk tot een regionale aanpak. Verder blijven we  experimenteren om tot innovatieve producten te komen. We zijn nog aan het experimenteren met een Leven Lang ontwikkelen platform (een matchingsplatform gericht op skills). We zijn net gestart met een ontwikkelfonds. En ook Open Hiring wordt door steeds meer werkgevers ingezet.Recent heeft de communicatie community alle projectleiders Perspectief op Werk in de regio’s en het ondersteuningsteam gevraagd naar hun ervaringen met Perspectief op Werk. Daar werd massaal op gereageerd, waarvoor dank namens de community.

Om de week zullen we een nieuw verhaal op onze website delen. Alle verhalen worden uiteindelijk gebundeld in een verhalenbundel en overhandigd aan de regio’s tijdens de landelijke bijeenkomst van 1 november. De eerste verhalen vind je op onze website via deze link.

Heeft jouw regio nog geen verhaal opgestuurd? Of wil jij ook je ervaringen delen? Neem dan contact op met de communicatie community via postbuspow@minszw.nl.