De laatste inzichten rond NLWerktDoor

Redactie Nieuws

In een kleine 9 maanden tijd heeft het platform www.nlwerktdoor.nl ruim 25.000 unieke bezoekers getrokken, die met elkaar maar liefst 81.000 keer een pagina op de website bekeken. NLWerktDoor voorziet dus in een behoefte, maar niet iedereen binnen Perspectief op Werk merkt daar evenveel van. Een aantal inzichten uit negen maanden NLWerktDoor op een rij.

Nog even terug naar het begin. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verbinden is het doel van NLWerktDoor. Aan het begin van de coronacrisis waren veel werkgevers zoekende, terwijl tegelijkertijd in een razend tempo slimme sectorale en regionale initiatieven werden opgestart om hen te helpen. NLWerktDoor is de wegwijzer die dat allemaal in beeld brengt en werkgevers verbindt met elkaar. Digitaal, en met persoonlijk contact.

Digitale wegwijzer voorziet in primaire behoefte

Die digitale wegwijzer voorziet in een behoefte. Nog steeds, ook na al die maanden, komen er per maand gemiddeld 3500 nieuwe unieke bezoekers op de website. En zij lezen vrijwel allemaal meer dan 1 pagina. NLWerktDoor biedt dus relevante informatie. Veel bezoekers kunnen na het raadplegen van het platform zelf hun weg vinden naar de juiste oplossing. Het blijft belangrijk om in de communicatie mensen te wijzen op het bestaan van NLWerktDoor, omdat steeds meer werkgevers te maken krijgen met uitdagingen op het gebied van personeelsbeleid. Hiervoor is ook een ludiek filmpje ontwikkeld.

Werkgevers willen personeel behouden

Een relatief klein deel van de bezoekers wil graag dat NLWerktDoor hen persoonlijk helpt en vult een formulier in. Met al deze werkgevers wordt persoonlijk contact opgenomen, waarna de informatie wordt doorgezet naar de regionale contactpersoon. De hoeveelheid aanvragen verschilt sterk per regio, maar het is niet eenduidig te zeggen waar dat door komt. Wat we wel heel vaak horen: werkgevers met aanbod willen hun personeel eigenlijk niet kwijt. Ze willen vooral hun bedrijf overeind houden, júist om hun loyale werknemers met specialistische kennis een toekomst te bieden. Ze zijn dus nadrukkelijk op zoek naar collegiale in- en uitleen, tegen voorwaarden en met instemming van de werknemers. Om die reden hebben we daarover inmiddels drie drukbezochte webinars georganiseerd en zullen we de kennis uit die webinars later deze maand via de website van NLWerktDoor verder ontsluiten.

Vraag is vaak permanent

In het begin van NLWerktDoor was vaak de vraag van de werkgevers ook acuut, denk aan zorg- en supermarktpersoneel. De laatste maanden zien we steeds vaker dat werkgevers die personeel zoeken, het liefst mensen voor langere tijd aan zich binden. Ze richten daar bijvoorbeeld ook omscholingsmogelijkheden voor in. Een voorbeeld hiervan is de techniek- en energiesector, zie dit filmpje. Deze vraag kan natuurlijk prima vervuld worden door de WSP’s, daar zijn op NLWerktDoor.nl al diverse voorbeelden van beschreven. Het biedt ook goede kansen om juist mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, de doelgroep van Perspectief op Werk, naar werk te geleiden

Inzet sectorinformatie

Daarnaast is te verwachten dat, naarmate de coronacrisis langer duurt, werkgevers aan de aanbodkant misschien toch afscheid van hun personeel moeten nemen. Vanuit de werkgeversorganisaties werken we daarom aan het ontsluiten van sectorinformatie. Daarbij komt in beeld welke branches verwant zijn en waar personeel dat zonder werk komt te zitten dus goed terecht kan. Zo kan de evenementenbranche goed verbonden worden met de eerdergenoemde energiesector. Er wordt gewerkt aan enkele pilots, waarvan de resultaten uiteraard binnen Perspectief op Werk ter beschikking komen van alle partners.