‘Digitale kennismaking veel efficiënter’

Redactie Nieuws, Vraag en aanbod

Iedereen wil het geheim weten achter geslaagde digitale matchmakingevents. Ingemar Witberg, senior adviseur werkgeversdiensten bij het WerkgeversServicepunt West-Brabant, organiseerde samen met Onbeperkt aan de Slag vorig jaar met groot succes’ de digitale meet-en-greet XXL West-Brabant. Na talloze enthousiaste reacties is zij actief bezig het concept landelijk uit te rollen. “Dit mes snijdt aan zoveel kanten.” 

Tekst: Pieter van der Meulen

De beperkte mogelijkheid tot fysieke ontmoetingen stelde Ingemar Witberg aan het begin van de coronacrisis voor een ingewikkeld vraagstuk. Hoe zorg je dat mensen met een arbeidsbeperking tóch in contact komen met werkgevers die een bijdrage willen leveren aan een inclusieve arbeidsmarkt en op zoek zijn naar goede krachten? Digitaal verbindingen leggen, dat klinkt als een logische eerste stap. Maar hoe geef je dit vorm en hoe zorg je dat zowel werkgevers als werkzoekenden op grote schaal inhaken? “De insteek was om elkaar niet te vergeten en laagdrempelig in gesprek te gaan,” vertelt Witberg. “Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dreigen door de coronacrisis in de vergetelheid te raken. Voor ons is het zaak het contact te onderhouden met deze groep en actief de verbinding te zoeken met betrokken werkgevers in onze regio. In West-Brabant hebben we het aardig voor elkaar voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben een goed netwerk van betrokken bedrijven, de gemeente is zeer toegewijd en onderhoudt goed contact met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Desondanks vergt het organiseren van een grootschalige meet-en-greet veel voorbereiding en coördinatie.”

‘Dit is dé manier om in beeld te komen in een moeilijke tijd’

Positief en relevant

“Het belangrijkste is dat werkgever en werkzoekende goed op elkaar aansluiten,” vervolgt Witberg. “Naast regionale ondernemingen, zoals diverse schoonmaak- en installatiebedrijven en zorgaanbieder Tante Louise, zijn ook veel landelijke organisaties, zoals de Belastingdienst en het UWV, aangehaakt bij de digitale meet-en-greet. Je wilt dat alle deelnemers positieve en relevante ontmoetingen hebben. In totaal hebben vierhonderd gesprekken plaatsgevonden. Van te voren hebben we bij alle gesprekken gecheckt of de connectie klopte en of het nuttig was voor beide partijen. Samen met social enterprise ‘Onbeperkt aan de Slag’ hebben we deze opzet bedacht, voorbereid en uitgevoerd. Vanuit mijn rol bij het Werkgeversservicepunt West-Brabant wilde ik zoveel mogelijk mensen betrekken. De gemeente en andere betrokkenen van het UWV hebben vanuit hun ervaringen een grote bijdrage geleverd om te zorgen dat de communicatie met mensen met een arbeidsbeperking goed verliep. Werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen namelijk defensief reageren als het UWV contact met ze opneemt. Terwijl deze vorm van matchmaking juist dé manier is om weer in beeld te komen in een moeilijke tijd. Laagdrempelig en zonder verplichtingen. Dat geldt ook voor werkgevers. Ze zijn op deze manier weer aan zet, maar wel op een positieve manier. Het laatste wat werkgevers op dit moment nodig hebben is meer zorgen. In de basis faciliteren wij met de digitale matching de ontmoeting en het gesprek. Natuurlijk hoop je dat het leidt tot matches waarbij mensen aan het werk kunnen. Maar dat is gevolg van de setting waarin de meet-en-greet plaatsvindt, niet de uitgangspositie. Dat is, evenals de samenwerking tussen alle verschillende stakeholders, cruciaal geweest voor het succes.”

‘Wij hebben iemand in dienst genomen door het online event’

TanteLouise

“Voorheen hadden wij voornamelijk fysieke sollicitatiegesprekken in de locaties of in het Servicebureau in Bergen op Zoom. Met digitale matchmaking zit de sollicitant thuis, net als wijzelf. Digitale matchmaking is niet alleen heel makkelijk, je legt ook contact met veel verschillende mensen op dezelfde dag. Dat is voor iedereen heel leuk en afwisselend ” Aimée Janssen-van der Burg is arbeidsmarktspecialist bij tanteLouise. De zorgaanbieder is met ruim 1800 werknemers verspreid over achttien locaties een van de grootste werkgevers in West-Brabant. TanteLouise gaat graag met iedereen die geïnteresseerd in het werken in de ouderenzorg in gesprek. “De digitale meet-en-greet is heel goed bevallen, mede door de goede organisatie. Inloggen was eenvoudig en de opzet waarbij werkgever en werkzoekende tien minuten speeddaten, werkte prettig. Wij hebben met verschillende kandidaten contact gehad en gezellig over hun loopbaan en de mogelijkheden kletst. We hebben zelfs iemand in dienst genomen die we tijdens het online event hebben ontmoet! Eigenlijk is het een geluk bij een ongeluk dat we op deze manier zo makkelijk contact hebben kunnen leggen.”

‘Er is veel behoefte aan innovatieve vormen van matching’

Blijvend

“Even als gedachte-experiment: wanneer ik voor corona met een concept als de digitale meet-en- greet was gestart en het succesvol bleek, zou ik daarna een soort roadshow maken. Dan was ik bij individuele bedrijven en organisaties langsgegaan en had ik ze persoonlijk geënthousiasmeerd. Nu heb ik, in navolging van de digitale meet-en-greet van september afgelopen jaar, een webinar gegeven voor organisaties die meer willen weten. Ruim zestig aanmeldingen, waaronder gemeenten uit het hele land. Van Friesland tot Eindhoven, allemaal in één digitale sessie geïnformeerd. Ontzettend efficiënt. Het geeft niet alleen het succes van het concept aan, ook dat er momenteel veel behoefte is aan innovatieve vormen van matching tussen werkgevers en werkzoekenden. Onze eerdere successen gebruiken we om digitale matchingevents uit te rollen naar meerdere andere regio’s. Fysieke ontmoetingen blijven natuurlijk waardevol en zullen weer terugkeren zodra dat mogelijk is. Maar laagdrempelige digitale kennismaking en matching is blijvend, ook na corona.”

Wilt u meer weten over digitale matchingevents? Neem contact op met Ingemar Witberg: Ingemar.Witberg@uwv.nl
Benieuwd naar het perspectief van de werkgever? Neem contact op met Aimée Janssen-Van der Burg: aimee.Janssen@tanteLouise.nl


Meer weten over Onbeperkt aan de Slag? https://onbeperktaandeslag.nl/

Lees meer over de digitale meet en greet XXL: https://wspwestbrabant.nl/nieuws/solliciteren-3-0-is-hopelijk-een-blijvertje/

Lees meer over digitale matchingevents: https://www.perspectiefopwerk.info/online-matchingevents-hoe-doe-je-dat-nou/

Lees meer over andere vernieuwende coronaproof evenementen:  https://www.perspectiefopwerk.info/coronaproof-ontmoeting-tussen-werkzoekenden-en-werkgevers-in-go-through-bioscoop/