Energieacademie Haaglanden; zo geleerd, zo gedaan

Redactie Voorbeelden uit de regio

Er is veel behoefte aan personeel in de bouw en techniek. Op de Energieacademie kunnen werkzoekenden die (nog) geen startkwalificatie kunnen behalen op een laagdrempelige en praktijkgerichte manier, en onder deskundige begeleiding van een praktijkopleider, delen van een mbo-opleiding leren voor een baan in de sectoren bouw & techniek en energietransitie. Na de opleiding krijgen de kandidaten een praktijkverklaring op niveau 1, waarmee ze meteen aan de slag kunnen bij een werkgever. De Energieacademie is onderdeel van 1 van de 24 regionale pilots Praktijkleren van SBB en de Programmaraad.

“Wij kampen met een groot personeelstekort, waardoor wij momenteel niet kunnen meedoen aan aanbestedingen. Daarom hebben wij ons in 2019 aangesloten op de Energieacademie Haaglanden. Wij verwachten dat wij, via de academie, binnenkort minstens 20 gemotiveerde personeelsleden mogen verwelkomen in ons bedrijf”, vertelt Idris Sorgucu enthousiast. Idris is algemeen directeur van Tarion, een familiebedrijf in Den Haag die ramen, deuren en kozijnen levert en monteert. 

Kans op werk 

In 2030 wil gemeente Den Haag een klimaat neutrale stad zijn, waardoor alle gebouwen van het aardgas af moeten gaan. Dit levert veel werk op, wat ook weer een kans is voor de vele werkzoekenden. “De gemeente Den Haag heeft mij in december 2017 gevraagd om een plan te schrijven om deze kansen op werk ook bij de uitkeringsgerechtigden van de gemeente terecht te laten komen. De Energieacademie is een groot onderdeel van dat plan; daarmee willen we de komende 2 jaar 400 matches realiseren door mensen op te leiden via het maatwerkpraktijkleren in samenwerking met leerbedrijven en ROC Mondriaan. De Energieacademie is ook onderdeel van de regionale aanpak van Perspectief op Werk en dus een van de 24 pilots praktijkleren in het mbo”, vertelt Marja Pelzer, programmamanager dienst Sociale Zaken in gemeente Den Haag. 

Alles op één plek

De Energieacademie is de plek waar werkzoekenden (weer) werkfit kunnen worden, opnieuw kunnen wennen aan de arbeidsritme en werknemersvaardigheden kunnen aanleren. Vervolgens stromen ze door naar een maatwerk praktijkleerroute die ook in de academie worden gegeven. Het gaat hier om het aanleren van delen van mbo-opleidingen van ROC Mondriaan in de praktijk. Denk hierbij aan  kozijnen zetten, elektricien, zonnepanelen monteur of laadpaalmonteur. Voordat de kandidaten aan de maatwerk praktijkleerroute beginnen, mogen ze eerst 2 weken lang onder begeleiding van een leermeester verschillende beroepen uitproberen. Daarna kiezen ze een beroep uit en volgen maximaal 3 maanden de maatwerk praktijkleerroute, waarna ze direct kunnen doorstromen naar duurzaam werk.

Het kan zijn dat een kandidaat erachter komt dat schilderen toch niets voor hem of haar is. Normaal moet je dan weer terug naar de gemeente en duurt het een tijdje voordat je weer verder kunt naar een nieuwe training of werk. Voor de werkzoekende voelt dit meestal als een mislukking. Bij de Energieacademie kan een kandidaat probleemloos doorschuiven naar een andere maatwerk praktijkleerroute. Dit voelt als een kans en niet als falen”, vertelt Marja. Idris vindt het fijn dat de kandidaten die bij hem binnenkomen al een voortraject hebben gehad. “In het verleden kwamen veel jongens via het Werkgeversservicepunt bij ons binnen. Wij investeerden in deze jongens, maar na een maand of 3 kwamen zij erachter dat kozijnen monteren toch niet iets voor hun was. Hoe goed een consulent ook selecteert, vaak ziet een kandidaat pas echt wat het vak inhoudt als hij/zij ermee bezig is. Nu kunnen de kandidaten dat ervaren in de Energieacademie. De kandidaten die bij ons aan de slag gaan, willen echt bij ons werken”, zegt Idris. 

Goed ingespeeld op vraag door samenwerking

Als je iets wil opbouwen, dan moet je maken waar de markt behoefte aan heeft. Anders wordt het geen succes vindt Marja. Daarom is ze in gesprek gegaan met alle partijen om de behoeften te achterhalen. “Werkgevers willen gemotiveerde kandidaten die wat praktijkvaardigheden hebben geleerd voordat ze bij hen aan de slag gaan. De opleiders willen graag bij elkaar zitten, zodat er meer instroom is en kandidaten tussen de maatwerkpraktijkleerroutes kunnen wisselen. Vanuit de gemeente weten we dat het goed werkt als de kandidaten snel  succeservaringen hebben en dat ze in het gehele proces door één persoon worden begeleid”, vertelt Marja. Zij wil andere arbeidsmarktregio’s als tip meegeven om het plan echt samen op te stellen. “En start meteen. Leer met de tijd of het werkt of niet. Je kunt het plan altijd bijschaven”, aldus Marja. 

Wel of geen selectie aan de voorkant

Marja vindt de samenwerking erg fijn, maar loopt natuurlijk ook wel eens tegen dilemma’s aan. Bij de Energieacademie wordt er niet aan de voorkant geselecteerd. Iedereen die geen startkwalificatie kan behalen mag en kan meedoen; open learning. De gemeente kan echter alleen betalen voor de mensen met een uitkering en wil daarom wel een selectie aan de voorkant. “We hebben een oplossing. Er wordt nog steeds niet geselecteerd aan de voorkant. Tijdens de oriëntatiefase geven wij bij de gemeente aan dat een persoon start bij de Energieacademie. Vervolgens kijken we samen met de gemeente wat deze persoon nodig heeft en wat de beste vervolgstap voor hem of haar is”, aldus Marja. 

Volop banen die wachten om vervuld te worden

Bij de Energieacademie zijn momenteel 56 erkende leerbedrijven en vacature stellende bedrijven aangesloten. Die bedrijven hebben samen 460 banen die vervuld kunnen worden. Binnen 2 maanden hebben al 300 werkzoekenden zich aangemeld. “Wij leiden alleen maar op voor beroepen waar vraag naar is. Als mensen horen dat ze een baangarantie krijgen, dan weten ze dat er perspectief. Ik hoop dat de Energieacademie over een jaar een voorbeeld voor de regio zal zijn met de aantrekkingskracht om andere initiatieven aan ons te koppelen. Ik heb er in ieder geval goede hoop op”, sluit Marja zelfverzekerd af.

Meer informatie? Kijk op www.stichtingenergieacademie.nl