Grote deelname aan Webinar ‘Matchingsgegevens en Skills’

Redactie Uncategorized, Vraag en aanbod

Maar liefst 400 deelnemers hebben deelgenomen aan het webinar op 10 september jl. over het delen van matchinggegevens en het ontwikkelen van een gemeenschappelijke Nederlandse standaard voor skills. Deze digitale bijeenkomst is vanuit de leeragenda Perspectief op Werk in samenwerking met De Programmaraad (www.samenvoordeklant.nl), het project Skills Ontologie CompetentNL, het programma Verbetering Uitwisseling Matchinggegevens (VUM) en het Werkgeversservicepunt Noordoost Brabant tot stand gekomen.

Het webinar vormde de aftrap voor een reeks van activiteiten rondom competentiegericht werken en de uitwisseling van matchingsgegevens. In dit webinar werden de deelnemers bijgepraat over de projecten Skills Ontologie CompetentNL en VUM. Beide projecten dragen bij aan een verbeterde dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers. Het hogere doel is meer mensen aan het werk helpen. Te zorgen voor een goed werkende arbeidsmarkt waarin zo veel mogelijk mensen kunnen participeren. Dat is de gezamenlijke ambitie van ketenpartners op de arbeidsmarkt, zoals gemeenten en VNG, UWV, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, re-integratie- en uitzendbureaus.

Het project Skills Ontologie CompetentNL richt zich op het vastleggen van alle informatie over beroepen, opleidingen en skills. Met hulp van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) is gestart met het koppelen van skills aan (deel)opleidingen. Daarnaast worden skills ‘grof en fijn’ vastgelegd en wordt door het project inzichtelijk dat een deel van de skills bij verschillende beroepen en in verschillende sectoren voorkomen.

Het project VUM streeft, in samenwerking met andere publieke en private partijen op de arbeidsmarkt, naar een gegevensstandaard en uitwisselingsmechanisme. Het doel is het beter en breder uitwisselen van profiel- en vacaturegegevens (matchingsgegevens) tussen bemiddelaars. Hierdoor beschikken bemiddelaars straks niet meer alleen over de matchingsgegevens uit hun eigen systeem, maar kunnen bij een vraag van een werkzoekende of werkgever ook gegevens van andere publieke en private bemiddelaars raadplegen. Zo komen meer werkzoekenden en vacatures in beeld en ontstaan dus meer kansen om meer mensen aan het werk te helpen.

Webinar gemist en nieuwsgierig? Kijk het webinar hier terug: https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/webinar-delen-matchingsgegevens-en-skills-transparant-hoe-werkt-dat-voor-jou