Handreiking nieuwe actiemaatregelen

Redactie Nieuws

De coronacrisis en de contact beperkende maatregelen raken de economie en arbeidsmarkt direct. De arbeidsmarkt is snel veranderd, van een gespannen arbeidsmarkt met veel vraag naar personeel en goede kansen voor iedereen naar een situatie met een oplopende werkloosheid en veel onzekerheid bij ondernemers en personeel over de toekomst. Toch zijn er ook in deze tijd nog mogelijkheden, ook voor de mensen die niet zelfstandig een baan of leerwerkplek kunnen vinden.

Aan de hand van de pijlers van de Intentieverklaring Perspectief op Werk geeft het Landelijk Ondersteuningsteam hiervoor een handreiking. Het is een breed palet aan suggesties. Waar de samenwerkende partners in de regio op inzetten en waar ze de prioriteiten leggen, hangt af van de behoefte in de regio en wat er al is. Daar doen we met deze handreiking dan ook geen voorstel voor.