Hoe organiseer je een succesvol matchingsevent?

Redactie Leeragenda, Nieuws, Vraag en aanbod

Adviesbureau Lysias heeft in opdracht van Perspectief op Werk verschillende arbeidsmarktregio’s, die matchingsevents hebben georganiseerd, opgezocht en bevraagd: hoe heb je het evenement opgezet? Hoe zorg je voor een goede follow-up? Hoe meet je het resultaat? Wat zijn de lessen die je mee wil geven aan andere regio’s? Met de uitkomsten is een handleiding uitgebracht voor werkgeversservicepunten in de vorm van lessen. Doel: van elkaar leren en alles uit een evenement halen.

“In de actieplannen die arbeidsmarktregio’s voor Perspectief op Werk schreven, zagen we dat veel regio’s van plan waren om matchingsevents te organiseren. Het is leuk als mensen elkaar ontmoeten tijdens een event, maar wat je echt wil is dat werkzoekenden een baan of opleiding vinden. We kunnen allemaal onze eigen gang gaan, maar we kunnen ook van elkaar leren”, legt Nienke Meijaard, adviseur Lysias, uit. Ze deelt drie belangrijke lessen uit de handleiding:

Les 1: Betrek werkgevers er eerder bij

Of het nou om een online, klein- of grootschalig event gaat, werkgevers worden veel te laat betrokken. De samenwerking tussen de publieke kant en de privaat kant kan veel beter. De publieke partijen nemen het initiatief tot organisatie en betrekken werkgevers vaak alleen voor deelname. Werkgevers worden tijdens het event in een warm bad gelegd, krijgen lunch en een goodiebag mee na afloop. Dat is leuk, maar niet genoeg. Neem gezamenlijk het initiatief voor het organiseren van een event. Bedenk samen wat het probleem is en hoe jullie dat kunnen oplossen. Zo ben je samen verantwoordelijk voor het oplossen van een gedeeld probleem: de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in jullie regio”, aldus Nienke.

Les 2: Geef voldoende aandacht aan de follow-up

Werkgeversdienstverlening vanuit het WSP en werkgevers hebben vlak voor en tijdens het event goed contact. Een paar maanden na het event ebt dat samenwerkingsgevoel weg. Nienke: “Er is een piek op het moment dat er iets gebeurt en daarna gaat het weer over. Dat samenwerkingsgevoel moeten regio’s proberen vast te houden. Het is belangrijk om voldoende aandacht te geven aan de follow-up. Ken het netwerk. Door erin te investeren kun je voor een ‘flow’ zorgen die het hele jaar duurt en het jaar daarop weer terugkeert, en er niet alleen is als het evenement net is geweest. Betrek dit netwerk actief bij de follow-up van het evenement.”

Les 3: Laat het evenement onderdeel zijn van een matchingsstrategie

Met name de grootschalige evenementen worden door organisatoren benaderd als een op zichzelf staand geheel. Nienke: Je wil natuurlijk het liefst aansluiting op de strategie die je al hebt vastgesteld met elkaar in het Werkgeversservicepunt. Niet zomaar iets wat tussendoor komt, maar iets wat je structureel gebruikt in je aanpak. Kies bewust een matchingsstrategie die past bij de opgave in de regio en benader het evenement als een deel in dat grotere geheel. Legitimeer wat je doet. Breng in kaart wat het resultaat is van de algehele matchingsstrategie en waarom het event een essentieel onderdeel is om dat doel te bereiken.”

Wil jij ook alles uit jouw evenement halen? Ben je benieuwd naar de andere lessen? De handleiding wordt binnenkort via de Programmaraad gedeeld op hun website www.samenvoordeklant.nl.