Landelijke campagne voor meer bekendheid regionale werkgeversservicepunten

Redactie Nieuws

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  (SZW) en de  (samenwerkingsverband Divosa, VNG, UWV  en Cedris) hebben samen met de 35 arbeidsmarktregio’s de campagne ‘Werkgevers anno nu’ ontwikkeld. Doel van deze landelijke campagne is om elk regionaal werkgeversservicepunt (WSP) te ondersteunen in het aanspreken en aantrekken van werkgevers die nog niet bekend zijn met de dienstverlening van het WSP. Alle WSP’s vertellen met de campagne hetzelfde verhaal, dat regiogericht met online middelen onder de aandacht wordt gebracht bij werkgevers. Het idee is dat een betere bekendheid (met name bij werkgevers) leidt tot meer gebruik van de publieke dienstverlening van UWV en gemeenten, waardoor meer matches gemaakt kunnen worden tussen werkgevers en werkzoekenden.

Lees meer: https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/landelijke-campagne-voor-meer-bekendheid-regionale-werkgeversservicepunten

Campagne video