Leeragenda

Met de leeragenda delen we met professionals van de overheid, onderwijs, vakbonden en werkgevers kennis en ervaringen over de meest voorkomende onderwerpen om werkwijzen te verbeteren: competentiegericht matchen, werkende samenwerking, open hiring, matchingsevents, matchingstools en -apps, aanpak ‘grote werving’ en arbeidsmarkt & onderwijs. Ook organiseren we intervisiesessies voor professionals in de arbeidsmarktregio’s.

We pakken elk onderwerp op dezelfde manier aan. We halen bij elk onderwerp op welke vragen er spelen en benoemen de opgave waar we mee aan de slag gaan. Samen met de regio’s verzamelen we ideeën hoe we deze opgave kunnen aanpakken. De volgende stap is dat we met elkaar een prototype ontwikkelen die we testen met een aantal regio’s. Op basis van deze test maken we een ‘richtinggevend advies’. Dit advies bestaat uit:

  • Een werkend “product” en een stappenplan hoe dit product te gebruiken
  • Gedeelde ervaringen over dit product en over de communicatie tussen de betrokken partijen
  • Beleidsadvies
  • Advies over de governance

Adviesbureaus Lysias en Maatschap voor Communicatie coördineren de activiteiten van de leeragenda, in nauwe samenwerking met De Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt, ministerie SZW en partners van Perspectief op Werk.

Wil je meedoen of resultaten bekijken? Meld je aan of lees per onderwerp hoe je mee kan doen.


Image