Grote werving/brancheaanpak

Handvatten bij grote werving

Lysias Advies heeft tips en praktische handvatten uitgewerkt over het inzetten van een groot aantal mensen (10+) bij werkgevers. Deze ‘roadmap grote werving’ is vanaf half maart 2020 hier te vinden, en is samen met grote werkgevers (Post NL, Mainfreight, P-direct), de arbeidsmarktregio’s en De Normaalste Zaak getest en ontwikkeld. Geïnteresseerd? Meld je aan voor de sessie 17 ‘Wat werkt bij “grote werving”’ tijdens de Praktijkdag op 12 maart 2020.

Wat doen we?

We peilen bij de regio’s of zij interesse hebben om een leerkring over grote werving te starten. Tijdens de leerkring gaan we aan de slag met een opgave rondom grote werving in jouw regio. Wil je hier aan meedoen? Mail dan naar postbuspow@minszw.nl. Ook kijken we of de ‘roadmap grote werving’ toegepast kan worden bij het vormgeven van een brancheaanpak. Samen met De Normaalste Zaak willen we twee concrete grote wervingen ondersteunen.

Met wie werken we samen?

We werken op dit onderwerp samen met De Normaalste Zaak, grote werkgevers (Post NL, Mainfreight, P-direct), arbeidsmarktregio’s Rivierenland, Zwolle, Groot Amsterdam, Stedendriehoek en Noord-Veluwe en Noord-Limburg en het ondersteuningsteam.

Welke regio’s werken aan grote werving?

16 regio’s: Achterhoek, Drechtsteden, Drenthe, Flevoland, Midden Gelderland, Midden Holland, Midden Utrecht, Noord Holland Noord, Rijk van Nijmegen, Twente, West Brabant, Zaanstreek/Waterland, Zeeland, Zuid-Holland Centraal, Zuid-Limburg en Zwolle.

Adviesbureaus Lysias en Maatschap voor Communicatie coördineren de activiteiten van de leeragenda, in nauwe samenwerking met De Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt, ministerie SZW en landelijke partners van Perspectief op Werk.