Competentiegericht werken

Wat is ervoor nodig om competentiegericht te werken?

We willen meer gaan werken met competenties die nodig zijn om het werk te kunnen uitvoeren in plaats van met traditionele functieomschrijvingen. Wat kan en wil een werkzoekende en hoe sluit dit aan bij de werkzaamheden van de werkgever? Om competentiegericht te werken moeten we het matchingsproces aanpassen. Maar dit roept nog veel vragen op. Want: 

  • Wat verstaan we onder competentiegericht werken?
  • Hoe geven alle arbeidsmarktregio’s hier nu invulling aan?
  • Ondersteunen de bestaande matchingtools hierbij?
  • Moeten professionals in de arbeidsmarktregio’s anders gaan werken?

Wat doen we?

Het ondersteuningsteam Perspectief op Werk inventariseert momenteel wat alle regio’s doen aan competentiegericht werken en welke landelijke ontwikkelingen er zijn. Ook willen we inzichtelijk maken wat competentiegericht werken betekent voor het dienstverleningsconcept en de werkprocessen van de publieke dienstverleners in de arbeidsmarktregio. En welke rol matchingtools spelen in (het streven naar) competentiegericht werken. In maart 2020 hebben we een overzicht van wat er landelijk en regionaal gebeurt. 

Half april 2020 organiseren we een bijeenkomst voor arbeidsmarktregio’s. We delen de opbrengsten van de inventarisatie, staan stil bij de dan opgeleverde gegevensstandaard vanuit het project Verbetering Uitwisseling Matchinggegevens en ruimen tijd in voor het vaststellen van de behoefte van de regio’s voor het vervolg.

Met wie werken we samen?

Om het overzicht te krijgen van wat er al gebeurt werken we nu veel samen met het ondersteuningsteam. Om de inventarisatie van de regionale ontwikkelingen goed in beeld te krijgen, hebben we de hulp van de regio’s nodig. Vind je het thema interessant en wil je informatie met ons delen, dan horen we dat graag. Mail dan naar postbuspow@minszw.nl

Welke regio’s werken aan competentiegericht werken?

22 regio’s: Achterhoek, Amersfoort, Drechtsteden, Drenthe, Flevoland, Food Valley, Gorinchem, Midden Brabant, Midden Gelderland, Midden Holland, Midden Limburg, Rijk van Nijmegen, Rivierenland, Stedendriehoek en Noord-Veluwe, West Brabant, Zaanstreek/Waterland, Zeeland, Zuid-Holland Centraal, Zuid Kennemerland, Zuid Limburg, Zuid Oost Brabant en Zwolle.

Het Ondersteuningsteam Perspectief op Werk voert de leeragenda uit en wordt daarin ondersteund door Lysias Advies, Maatschap voor Communicatie en De Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt.