Intervisie

Leer van anderen. Doe aan intervisie! Waar loop jij in de dagelijkse praktijk tegen aan? Wat heb jij te leren? Dit is de kans jouw vragen te delen met collega’s op vergelijkbare posities. Een veilige setting en onder begeleiding van een externe deskundige. Na de succesvolle reeks intervisie bijeenkomsten in 2019 zijn we van start gegaan met de nieuwe reeks in 2020. Vol is vol. Dus meld je snel aan.


“Ik vond het een meerwaarde om te zien dat wij niet de enige arbeidsmarktregio zijn waarbij we nog met dingen struggelen, maar dat we allemaal met dezelfde vraagstukken zitten. Ik adviseer andere collega’s om deel te nemen.”

– Deelnemer intervisie 2019

De intervisie bestaat uit drie bijeenkomsten van ongeveer drie uur. Zo dicht mogelijk bij jouw werkplek met mensen van jouw niveau.

Aanmelden

 • Ben je teamleider of manager Meld je via office@mvc.nl aan voor één van onderstaande sessies:
   • Manager: maandag 18 mei 14-17 uur in Utrecht (indien de corona maatregelen aanhouden zal de intervisie online plaatsvinden)
   • Teamleider: dinsdag 26 mei 9-12 uur in Utrecht (indien de corona maatregelen aanhouden zal de intervisie online plaatsvinden)
 • Wil je met jouw team van klant- of accountmanagers aan de slag met intervisie? Stuur ons een mail: office@mvc.nl

Leren van elkaar

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam of in opleiding zijn in hetzelfde vakgebied. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen. Het gesprek wordt gevoerd in gestructureerde stappen, waardoor het afwijkt van een gewoon gesprek met vaak een veelheid aan goed bedoelde adviezen. De stapsgewijze aanpak zorgt voor een rijke opbrengst aan inzichten. Bijvoorbeeld, omdat er veel ruimte is voor verkenning van de casus met open vragen, de oordeelsvorming wordt uitgesteld en de casus inbrenger zelf ruimte krijgt om tot ordening en nieuwe inzichten te komen. Het doel van een intervisie is dan ook dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert.

Voor wie

 • Voor managers, teamleiders, beleidsadviseurs en voor klant- en/of accountmanagers van UWV, gemeente, WSP en SW-bedrijven die werken aan de werkgevers- en werkzoekendendienstverlening.
 • Voor medewerkers van VNO-NCW en andere werkgeversorganisaties.
 • Voor medewerkers van onderwijsinstellingen die betrokken zijn bij de werkgevers- en werkzoekendendienstverlening.

Praktisch

 • In 2020 starten 14 intervisiegroepen. Voor de zomer van 2020 starten we met 7 groepen.
 • Iedere intervisiegroep bestaat uit 5 tot 7 deelnemers. Per groep organiseren we 3 intervisiebijeenkomsten. Eén intervisiebijeenkomst duurt 3 uur.
 • Op basis van de deelnemers wordt de locatie zo gunstig mogelijk gekozen.
 • De datum en tijd voor de eerste sessie staat vast. Na afloop van de eerste sessie prikken we gezamenlijk een datum voor de tweede en derde sessie.
 • Algemeen uitgangspunt is dat de mensen in één groep niet dagelijks samenwerken. Deelname aan intervisie gebeurt altijd op vrijwillige en gelijkwaardige basis in een veilige setting.
 • Maatschap voor Communicatie begeleidt de intervisiebijeenkomsten.

Het Ondersteuningsteam Perspectief op Werk voert de leeragenda uit en wordt daarin ondersteund door Lysias Advies, Maatschap voor Communicatie en De Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt.