Intervisie

Leer van anderen. Doe aan intervisie! Waar loop jij in de dagelijkse praktijk tegen aan? Wat heb jij te leren? Dit is de kans jouw vragen te delen met collega’s op vergelijkbare posities. Een veilige setting en onder begeleiding van een externe deskundige.

“Ik vond het een meerwaarde om te zien dat wij niet de enige arbeidsmarktregio zijn waarbij we nog met dingen struggelen, maar dat we allemaal met dezelfde vraagstukken zitten. Ik adviseer andere collega’s om deel te nemen.”

– Deelnemer intervisie 2019

De intervisie bestaat uit drie bijeenkomsten van maximaal drie uur. U krijgt te voren een link voor het inbellen.

Aanmelden

We hanteren aparte groepen voor managers en professionals. We richten homogene groepen in qua functie en functieniveau, maar gemixt qua achtergrond in organisaties. Zo begeleidde we al diverse groepen accountmanagers en adviseurs werkgeversdiensten uit verschillende regio's en groepen van teamleiders of managers. We zorgen er altijd voor dat je bij de juiste groep ingedeeld wordt.

  • Wil je deelnemen aan de intervisie? Meld je via office@mvc.nl aan.
  • We verzorgen ook intervisie voor teams. Wil je met je team deelnemen? Meld je dan via office@mvc.nl aan

Leren van elkaar

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam of in opleiding zijn in hetzelfde vakgebied. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen. Het gesprek wordt gevoerd in gestructureerde stappen, waardoor het afwijkt van een gewoon gesprek met vaak een veelheid aan goed bedoelde adviezen. De stapsgewijze aanpak zorgt voor een rijke opbrengst aan inzichten. Bijvoorbeeld, omdat er veel ruimte is voor verkenning van de casus met open vragen, de oordeelsvorming wordt uitgesteld en de casus inbrenger zelf ruimte krijgt om tot ordening en nieuwe inzichten te komen. Het doel van een intervisie is dan ook dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert.

Voor wie

  • Voor managers, teamleiders, beleidsadviseurs en voor klant- en/of accountmanagers van UWV, gemeente, WSP en SW-bedrijven die werken aan de werkgevers- en werkzoekendendienstverlening.
  • Voor medewerkers van VNO-NCW en andere werkgeversorganisaties.
  • Voor medewerkers van onderwijsinstellingen die betrokken zijn bij de werkgevers- en werkzoekendendienstverlening.

Praktisch

  • Iedere intervisiegroep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers. Per groep organiseren we 3 intervisiebijeenkomsten. Eén intervisiebijeenkomst duurt maximaal 3 uur.
  • U krijgt te voren een link voor het inbellen
  • De datum en tijd voor de eerste sessie staat vast. Na afloop van de eerste sessie prikken we gezamenlijk een datum voor de tweede en derde sessie.
  • Algemeen uitgangspunt is dat de mensen in één groep niet dagelijks samenwerken. Deelname aan intervisie gebeurt altijd op vrijwillige en gelijkwaardige basis in een veilige setting.
  • Maatschap voor Communicatie begeleidt de intervisiebijeenkomsten.

Het Ondersteuningsteam Perspectief op Werk voert de leeragenda uit en wordt daarin ondersteund door Lysias Advies, Maatschap voor Communicatie en De Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt.