Open hiring

Een baan zonder sollicitatiegesprek

In het werving- en selectieproces sluiten we bewust en onbewust veel mensen buiten. Met Open Hiring krijgen mensen die moeilijk werk vinden toch een kans op een baan via een vooruitstrevend experiment: een baan zonder sollicitatiegesprek. Open Hiring houdt in dat je, als je wilt werken, gewoon aan de slag gaat. Zonder sollicitatiegesprek, cv of bemoeienis van de overheid.

Het Amerikaanse bedrijf Greyston en maatschappelijk ontwikkelaar Start Foundation zijn een samenwerking aangegaan om Open Hiring® naar Nederland te brengen en met kleinschalige pilots te starten. Welke dienstverlening is van de arbeidsmarktregio’s gewenst bij Open Hiring?

Wat doen we?

De leerkring Open Hiring die we vanuit Perspectief op Werk oprichten, focust op de benodigde publieke dienstverlening aan werknemer en werkgever. De verwachting is dat het zwaartepunt van de publieke dienstverlening ligt vanaf het moment dat de werknemer aan de slag gaat, met daarin een belangrijke rol voor de life coach. Daarnaast wordt een oplossing gezocht voor beleidsmatige problemen.

Ingeborg Zwolsman (Start Foundation) is de landelijke programmamanager van Start Foundation. Zij weet als geen ander wat er speelt bij bedrijven die gaan werken met Open Hiring, en waar ze tegenaan lopen. En ook wat de publieke partijen kunnen bieden om van Open Hiring een succes te maken. Zij is actief betrokken bij deze leerkring.

Het is de bedoeling dat uit de leerkring een advies volgt voor publieke partijen hoe zij hun dienstverlening bij Open Hiring het beste kunnen inrichten, en hoe je ervoor zorgt dat Open Hiring niet “een instrument” is, maar is ingebed in de werkwijze van de arbeidsmarktregio.

In maart 2020 organiseren we de eerste leerkring Open Hiring. We verkennen met elkaar welke dienstverlening vanuit de arbeidsmarktregio’s is gewenst bij Open Hiring.

Met wie werken we samen?

We werken op dit onderwerp samen met Start Foundation, het ondersteuningsteam en 8 arbeidsmarktregio’s. Deelnemers zijn regio’s waar een bedrijf Open Hiring toepast. 

In welke regio’s werken bedrijven met open hiring?

12 regio’s: FoodValley, Midden-Utrecht, Midden-Brabant, Midden-Limburg, Noord-Holland Noord, Noordoost-Brabant, Noord-Limburg, Zwolle.

Het Ondersteuningsteam Perspectief op Werk voert de leeragenda uit en wordt daarin ondersteund door Lysias Advies, Maatschap voor Communicatie en De Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt.

Videoserie Open Hiring

In 4 afleveringen leggen we uit wat Open Hiring is, wat dit betekent voor werkgevers, voor werkgeversservicepunten en werknemers. Bekijk hieronder de video's.

Wat is Open Hiring?
Open Hiring voor werkgevers
Open Hiring voor werkgeversservicepunten
Open Hiring voor werknemers