Samenwerking arbeidsmarkt en onderwijs

Samen werken aan meer werk in de regio

Om meer mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt (duurzaam) naar werk te bemiddelen, is praktijkleren in het mbo (een combinatie van werken met leren leidend tot een mbo-diploma, mbo-certificaat of mbo-verklaring waaronder de praktijkverklaring) erg belangrijk. Daarvoor is een goede samenwerking tussen gemeenten en UWV enerzijds en mbo-instellingen anderzijds cruciaal, zodat mensen met een kwetsbare positie op het juiste moment in het traject naar werk een opleiding kunnen volgen die aansluit bij de behoefte van de arbeidsmarkt. Praktijkleren in het mbo is dan ook onderdeel van het programma Perspectief op Werk. Middels regionale actieplannen willen overheidsinstellingen, werkgeversorganisaties en onderwijsinstellingen de matching in de arbeidsmarktregio’s verbeteren en zo de kansen die de arbeidsmarkt biedt optimaal benutten. Perspectief op Werk is daarmee een vliegwiel voor de samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

  • Welke regio’s hebben hierin succes geboekt?
  • Welke regio’s hebben hierin nog een weg te gaan én willen hier graag mee aan de slag?

Wat doen we?

Het stimuleren en ondersteunen van de samenwerking in de regio tussen gemeenten, UWV, mbo-instellingen, werkgevers/leerbedrijven, SBB en hun partners. Dit onder andere op basis van de pilots praktijkleren, waarbij we de regionale ‘lessons learned’ willen ophalen en de goede voorbeelden delen. Dit traject wordt onder andere samen met SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), de Programmaraad (PGR) en werkgevers(vertegenwoordiging) opgepakt.

Met wie werken we samen?

We werken op dit onderwerp samen met onder SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), de Programmaraad (PGR), gemeenten en werkgevers(vertegenwoordiging).

Welke regio’s werken aan arbeidsmarkt en onderwijs?

24 regio’s: Achterhoek, Amersfoort, Drechtsteden, Drenthe, Flevoland, Food Valley, Friesland, Gooi- en Vechtstreek, Gorinchem, Groningen, Haaglanden, Helmond-De Peel, Midden Gelderland, Midden Holland, Midden Limburg, Rivierenland, Stedendriehoek en Noord-Veluwe, West Brabant, Zaanstreek/Waterland, Zuid-Holland Centraal, Zuid Kennemerland, Zuid-Limburg, Zuid Oost Brabant en Zwolle.

Het Ondersteuningsteam Perspectief op Werk voert de leeragenda uit en wordt daarin ondersteund door Lysias Advies, Maatschap voor Communicatie en De Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt.