Werkende samenwerking

Next level samenwerking

Veel arbeidsmarktregio’s zijn op zoek naar de optimale organisatievorm. Wat is de beste governance voor de Arbeidsmarktregio, hoe organiseer ik samenwerking in het netwerk? Vragen die spelen zijn:

  • Hoe kan de regio de samenwerking tussen de overheidsinstellingen, werkgevers en onderwijsinstellingen het beste ondersteunen?
  • Welke besturings- en organisatievormen passen hierbij?
  • Welke instrumenten passen daarbij?
  • Wat is een goed proces om te komen tot een goed werkende samenwerking en hoe blijven we daarin ontwikkelen?

Wat doen we?

Er is al veel kennis beschikbaar over wat wel en niet werkt in samenwerking, ook op het gebied van arbeidsmarkt en regionale economie. Het VNG onderzoek ‘Werkende samenwerking’ gaat daarover. Het bevat een handreiking en een routekaart met 10 stappen voor het verbeteren van regionale samenwerking. We gaan verkennen of deze routekaart en werkwijze aansluit bij de wensen en behoeften van de arbeidsmarktregio’s.

De arbeidsmarktregio Zwolle heeft het initiatief genomen om op 18 maart 2020 een wethouderbijeenkomst te organiseren, voor wethouders Economische Zaken en Werk & Inkomen uit de regio. Zwolle heeft de afgelopen jaren in het kader van de Human Capital Agenda op grote stappen gezet, maar er zijn op onderdelen zaken die niet optimaal lopen. Daar wil zij verbetering en versnelling in aanbrengen. Dat sluit aan bij de inzet van Zwolle met de regionale Human Capital Agenda. Goed nieuws is dat zij daarvoor geld krijgt uit de regiodeals.

We zijn ook bezig met het plannen van een expertmeeting werkende samenwerking in april 2020 (datum volgt). We gaan met elkaar in op de vragen die we in de wethouderbijeenkomst hebben benoemd en wisselen ervaringen uit. Wil je meedoen? Mail dan naar postbuspow@minszw.nl. 

Met wie werken we samen?

We werken samen met het ondersteuningsteam, VNG Academie en arbeidsmarktregio’s Zwolle, Gelderland Midden en Limburg Noord.

De VNG Academie levert een belangrijke bijdrage aan deze bijeenkomst door actuele kennis en wetenschappelijke inzichten over regionale samenwerking in te brengen.  De regio’s Gelderland Midden en Limburg Noord sluiten aan om te kijken op welke manier zij met dit onderwerp aan de slag willen gaan. 

Welke regio’s werken aan werkende samenwerking?

28 regio’s: Achterhoek, Amersfoort, Drechtsteden, Drenthe, Gooi- en Vechtstreek, Gorinchem, Groningen, Groot Amsterdam, Holland Rijnland, Midden Brabant, Midden Gelderland, Midden Holland, Midden Limburg, Midden Utrecht, Noord Holland Noord, Noord Oost Brabant, Rijnmond, Rivierenland, Stedendriehoek en Noord-Veluwe, Twente, West Brabant, Zaanstreek/Waterland, Zeeland, Zuid-Holland Centraal, Zuid Kennemerland, Zuid-Limburg, Zuid Oost Brabant en Zwolle.

Het Ondersteuningsteam Perspectief op Werk voert de leeragenda uit en wordt daarin ondersteund door Lysias Advies, Maatschap voor Communicatie en De Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt.