Leren en Werken komen samen op één plek

Redactie Nieuws, Voorbeelden uit de regio

Ongeveer tachtig bedrijven en daarnaast een aantal opleidingsinstituten gaan hun stand opstellen voor het Leer & Werk Event in Helmond. Tijdens dit event kunnen bezoekers in contact komen met werkgevers die vacatures hebben gekoppeld aan een concreet opleidingstraject en écht willen investeren in (nieuwe) medewerkers. Afhankelijk van de functie en de ervaring kan dat variëren van een kort inwerkprogramma tot een BBL-opleiding. Het event zou plaatsvinden op 9 april, maar wordt ten gevolge van de huidige omstandigheden verzet naar een latere datum.

Het UWV en werkbedrijf Senzer organiseren in de arbeidsmarktregio Helmond-de Peel al vele jaren de zogenaamde Workdates waarbij matches tussen werkzoekenden en werkgevers tot stand gebracht worden. Maar er is meer nodig, omdat er een steeds grotere mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is ontstaan. Werkzoekenden beschikken steeds minder vaak over de vaardigheden die werkgevers vragen. “In veel sectoren zie je gelukkig dat werkgevers bereid zijn om creatiever te kijken naar de manier waarop vacatures ingevuld kunnen worden. Er wordt ook steeds vaker gekeken of mensen in staat zijn te leren en ontwikkelen. Werkervaring binnen het vakgebied is tevens minder vaak vereist. Het is belangrijker dat iemand gemotiveerd is, over de juiste basisvaardigheden beschikt en hiernaast bereid is zich verder te ontwikkelen. Scholing speelt hierin een belangrijke rol”, vertelt Michael Kraaipoel, bedrijfsadviseur bij UWV.  

Samenwerkingspartijen vullen elkaar aan 

Het plan van Perspectief op Werk bood het UWV, Senzer, ROC-Ter AA en het Servicepunt Leren & Werken dé gelegenheid om gezamenlijk te kijken hoe zij zo goed mogelijk invulling kunnen geven aan de regionale leer- en ontwikkelbehoefte. “We hebben allemaal veel te maken met leren en opleiden en lopen vaak tegen dezelfde problematiek aan. Zo zijn we op het idee gekomen om het Leer & Werk Event te organiseren waar iedereen die wil leren en werken enerzijds en werkgevers met leerbanen tezamen met opleidingsinstituten uit de regio anderzijds elkaar ontmoeten”, aldus Michael. De samenwerkende partijen vullen elkaar goed aan. “Het UWV heeft een deel van de regionale werkzoekenden in beeld. Senzer heeft zicht op andere groepen werkzoekenden. Het ROC-ter AA heeft contact met studenten en het Servicepunt Leren & Werken is actief op het terrein van diverse scholingstrajecten. Alle betrokken partijen hebben zo hun eigen specialisme en connecties in de regio. Dit zijn belangrijke factoren die het event tot een succes kunnen maken”, zegt Juliëtte Aerts, accountmanager bij ROC-Ter Aa.  

Event voor iedereen 

Bezoekers die niet één op één te matchen zijn op een vacature kunnen op het Leer & Werk Event beter hun weg vinden in de richting van opleidingstrajecten, zodat hun kansen op de arbeidsmarkt toenemen. “We geven informatie over onderwijsroutes, opleidingen, financieringsmogelijkheden en carrièreswitch-mogelijkheden. Er is een presentatie met informatie over de arbeidsmarkt, waar kansen liggen en wat de zogenaamde overstapberoepen zijn. Daarnaast kunnen bezoekers onder andere leren hoe zij zichzelf kunnen presenteren op sociale media, hun cv laten checken, een competentie- of studietest doen en men kan zelfs kleding advies krijgen. Er wordt veel aangeboden en daarom is het event geschikt voor iedereen die een stap wil zetten in de richting van een ander beroep en bereid is te investeren in zichzelf”, vertelt Juliëtte enthousiast.  

Meer dan een functieprofiel 

Veel organisaties hebben ooit een functieprofiel beschreven waar toekomstige medewerkers aan moeten voldoen. Deze werkwijze behoort steeds meer tot het verleden. Er wordt vaker gekeken naar de competenties van een persoon. Je baan is meer dan alleen een functieprofiel. Je doet er van alles omheen, hebt vaak meer verantwoordelijkheden dan beschreven en juist die aspecten worden van belang wanneer je op zoek bent naar mogelijkheden in een andere branche. Tijdens het Leer & Werk Event brengen wij verschillende partijen bij elkaar en bieden zicht op concrete mogelijkheden waardoor bezoekers de mogelijkheid krijgen om binnen een andere sector aan de slag te gaan”, sluit Michael af. 

Wil je meer weten over het Leer & Werk Event in Helmond? Neem dan contact op met Michael Kraaipoel via michael.kraaipoel@uwv.nl.