Hoe organiseer je een succesvol matchingsevent?

Redactie Leeragenda, Nieuws, Vraag en aanbod

Adviesbureau Lysias heeft in opdracht van Perspectief op Werk verschillende arbeidsmarktregio’s, die matchingsevents hebben georganiseerd, opgezocht en bevraagd: hoe heb je het evenement opgezet? Hoe zorg je voor een goede follow-up? Hoe meet je het resultaat? Wat zijn de lessen die je mee wil geven aan andere regio’s? Met de uitkomsten is een handleiding uitgebracht voor werkgeversservicepunten in de vorm …

De ervaring van Midden-Utrecht

Redactie Verhalenbundel

Madeleine Everard bedrijfsadviseur, Midden-Utrecht “Als je samen de dingen doet heb je meer effect met minder effort.” Wat is je mooiste ervaring binnen Perspectief op Werk? Wij hebben sectorteams voor 3 branches opgezet, Logistiek, Techniek en Zorg. In deze teams zitten van elk WSP uit de regio 1 iemand. We hebben gezamenlijk het Regionaal Marktbewerkingsplan opgesteld en daar een doe-agenda/ …

De ervaring van Groot Amsterdam

Redactie Verhalenbundel

Aydin Daldal, Regiocoördinator PoW Groot Amsterdam “Door PoW zijn de eerste bouwstenen van een sterke regionale infrastructuur arbeidsmarkt- en onderwijs opgezet.” Wat is je mooiste ervaring binnen Perspectief op Werk? Doorontwikkeling van de regionale samenwerking tussen de stakeholders en verbetering van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt in de regio. Snel en effectief kunnen inspelen op de negatieve gevolgen van de …

Subsidie Praktijkleren

Redactie Scholing en route

Tekst volgt Vragen en antwoorden_Subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg.pdf RVO: Subsidieregeling-praktijkleren-de-derde-leerweg

Netwerken én solliciteren op de Virtuele Banenbeurs Drenthe

Redactie Nieuws, Voorbeelden uit de regio, Vraag en aanbod

Als een fysiek bezoek aan een beurs niet mogelijk is, dan is een digitale beurs de oplossing heeft Zoo Werkt ’t, een samenwerking van het UWV en zes Drentse gemeenten, gedacht. Op 27 mei is de allereerste Virtuele Banenbeurs in Drenthe georganiseerd. Werkgevers en opleiders stonden, net als bij een fysieke beurs, klaar met hun virtuele stand op een speciaal …

De ervaring van Zuid-Limburg

Redactie Verhalenbundel

Mark Costongs, projectleider Focusteam, Perspectief op Werk Zuid-Limburg “Goed om te zien dat ieders energie gerespecteerd wordt en ingezet wordt om een gezamenlijk doel te bereiken.” Wat is je mooiste ervaring binnen Perspectief op Werk? Of waar ben je trots op? Vanaf de start is er een positieve dynamiek aanwezig in het team. Dit werd snel duidelijk tijdens corona, er …

De ervaring van Midden-Holland

Redactie Verhalenbundel

Chantal Botz, projectleider Perspectief op Werk Midden-Holland “Als je de onderlinge verschillen ziet als kracht, zul je zien dat samenwerken loont.” Wat is je mooiste ervaring binnen Perspectief op Werk? “De samenwerking in het WSP Midden Holland is nog nooit zo goed geweest als nu”, Cornelia Schütt – adviseur WSP. Daar ben ik trots op. Zeker als je bedenkt dat …

De ervaring van Noord-Holland Noord

Redactie Verhalenbundel

Brian Verweij, strategisch adviseur RPA Noord-Holland Noord “Het samen bedenken wat er nodig is, heeft veel energie gegeven” Wat is je mooiste ervaring binnen Perspectief op Werk? Dat we nu een ontschot budget hebben waarbij de regio met al haar partners samen bepaald wat er nodig is voor een werkende arbeidsmarkt. Dit heeft ervoor gezorgd dat we in de uitvoering …

Extra impuls voor het sociaal innovatiefonds door schenking van Deloitte

Redactie Nieuws

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vorig jaar het initiatief genomen om het Sociaal Innovatiefonds op te zetten om werkgevers te helpen bij het investeren in een inclusieve werkvloer en het verhogen van de arbeidsparticpatie van mensen uit de doelgroep banenafspraak (mensen met een arbeidsbeperking). Het Sociaal Innovatiefonds begeeft zich nog in de pilotfase, maar kan nu al …

‘PERSONEEL EN MVO? DENK EENS AAN HET WSP’

Redactie Nieuws, Vraag en aanbod

Wil je als werkgever mvo doorvoeren in je personeelsbeleid, maar weet je niet hoe je het moet aanpakken? Denk dan eens aan het WSP. Deze tip geeft Suzan Dorgelo van industriebouwer Willy Naessens. Samen met WSP Midden-Brabant creëert zij een kantoorfunctie voor iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een paar jaar geleden zijn ze ingevoerd: 35 werkgeversservicepunten (WSP) in …