Bustour levert veel nieuwe contacten en vacatures op

Redactie Uncategorized

In september is het WSP regio Amersfoort met een oude volkswagenbus de regio ingetrokken om werkgevers te bezoeken. Een groot succes wat veel nieuwe contacten en vacatures heeft opgeleverd. Op industrieterreinen in de gehele arbeidsmarktregio bezochten accountmanagers bedrijven in de omgeving om meer te vertellen over de dienstverlening van het WSP. Ook kwamen enkele werkgevers naar de bus toe. De …

Logistiek Paspoort biedt praktische oplossing voor het tekort aan personeel in West-Brabant

Redactie Uncategorized

Een beetje zenuwachtig lopen de elf heren achter elkaar aan naar de zaal op de begane grond van het stadskantoor. Allemaal hebben ze hun logistieke opleiding met succes afgerond. Vandaag krijgen ze hun certificaat uitgereikt dat Logistiek Paspoort heet. Niet heel feestelijk, want het moet natuurlijk allemaal coronaproof. Maar ondanks dat zijn ze beretrots. En terecht. Want deze elf komen …

Ondernemers met lef en doorzettingsvermogen gezocht!

Redactie Nieuws

Na vijfentwintig jaar bij de Rabobank maakt Lex Vonk de stap naar AM match. Op zoek naar maatschappelijke waarde en zingeving komt hij terecht bij een bedrijf dat mensen ondersteunt die niet zelfstandig aan een baan kunnen komen. Met een groot netwerk van ondernemers helpt hij ze om weer volledig te participeren in de maatschappij. Door de coronacrisis heeft hij …

Terugblik landelijke bijeenkomst Perspectief op Werk 14 september 2020

Redactie Nieuws

De vierde landelijke bijeenkomst van Perspectief op Werk vond op 14 september 2020 plaats in het Muntgebouw in Utrecht. Met dit keer slechts een beperkt aantal deelnemers ‘live’ ter plaatse, gezien de coronacrisis. Er waren daarnaast echter veel deelnemers die het programma online volgden. Het programma zoomde in op de huidige stand van zaken van Perspectief op Werk, de invloed …

Update: Hoe kom je tot een regionale mobiliteitsaanpak: Groot-Amsterdam

Redactie Nieuws, Voorbeelden uit de regio

Eerder vertelden regio’s Midden-Utrecht, Noordoost-Brabant, Rijnmond en Zwolle over hun mobiliteitsaanpak. Selma Nijhof, directeur Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam vertelt hoe zij het aanpakken. “In Groot-Amsterdam hebben wij in juni dit jaar het Regionaal Werkcentrum opgericht. Het werkcentrum begeleidt personeel en bedrijven in trajecten van werk naar werk. Dat doen we door werkgevers met elkaar en onze partners in de regio te verbinden. Daarnaast nemen …

Pilot Sociaal Innovatiefonds voor inclusieve werkvloer van start

Redactie Nieuws

Een inclusieve werkvloer loont. Werkgevers weten dit, maar hebben soms hulp nodig om de bijbehorende business case sluitend te krijgen. Het Sociaal Innovatiefonds, een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gaat werkgevers hierbij helpen. Een consortium bestaande uit Social Finance NL, Deloitte, SEO Economisch Onderzoek en StartGreen gaat het Sociaal Innovatiefonds vorm geven. Het fonds heeft als …

Grote deelname aan Webinar ‘Matchingsgegevens en Skills’

Redactie Uncategorized

Maar liefst 400 deelnemers hebben deelgenomen aan het webinar op 10 september jl. over het delen van matchinggegevens en het ontwikkelen van een gemeenschappelijke Nederlandse standaard voor skills. Deze digitale bijeenkomst is vanuit de leeragenda Perspectief op Werk in samenwerking met De Programmaraad (www.samenvoordeklant.nl), het project Skills Ontologie CompetentNL, het programma Verbetering Uitwisseling Matchinggegevens (VUM) en het Werkgeversservicepunt Noordoost Brabant …

Kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, juist nu

Redactie Nieuws

Veel sectoren worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus. Andere sectoren hebben juist nu volop behoefte hebben aan nieuwe werknemers, zoals de zorg en de bouw. Hier ligt ook een kans om mensen zo snel mogelijk van werk naar werk te begeleiden. En dat is ook een kans voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, in Perspectief op Werk …

Drukbezocht webinar maakt collegiale in- en uitleen concreet

Redactie Nieuws

“Collegiale in- en uitleen biedt kansen tijdens de coronacrisis en het is zeker denkbaar dat het crisis overstijgend blijkt en relevant blijft.” Tijdens het drukbezochte webinar van Perspectief op Werk op 16 juni en de reprise op 17 september gaf AWVN-expert Armand Lahaije uitleg over de mogelijkheid om werknemers uit te lenen of over te nemen.Tekst: Pieter van der Meulen  Werkgevers die …

Hoe kom je tot een regionale mobiliteitsaanpak? Ervaringen uit Groot-Amsterdam, Midden-Utrecht, Noordoost-Brabant, Rijnmond en Zwolle

Redactie Leeragenda, Nieuws, Voorbeelden uit de regio

De coronamaatregelen treffen ieder bedrijf en iedere sector. Toch zijn de gevolgen per bedrijf zeer verschillend. Sommige bedrijven zijn volledig stilgevallen, waardoor banen op het spel staan. Terwijl andere bedrijven op volle toeren draaien en een handen tekort hebben. Dit vraagt om een gerichte en snelle mobiliteitsaanpak. Vier arbeidsmarktregio’s vertellen hoe ze omgaan met de grote veranderingen op de arbeidsmarkt.  …