Alle Drechtse obstakels uit de weg

Redactie Voorbeelden uit de regio

Bestaanszekerheid versterken, ontwikkelen naar werk en zorgen voor ondersteuning. Dit zijn de drie opgaven die centraal staan in de arbeidsmarktregio Drechtsteden. Overheid, werknemers en het onderwijs zetten zich al jaren samen in voor het wegnemen van alle obstakels die de weg naar betaald werk onmogelijk maken. Met het Arbeids Onderzoekcentrum wordt, door middel van intensieve gesprekken, de competenties, valkuilen en …

Samenwerken per branche tegen mismatch in Twente

Redactie Voorbeelden uit de regio

De 14 Twentse gemeenten en het UWV werken al jaren samen in het Werkplein Twente. Met verschillende activiteiten en vernieuwende manieren zetten zij zich in om de mismatch op de arbeidsmarkt te verkleinen. Het regionaal actieplan voor Perspectief op Werk is dan ook een logisch vervolg op de activiteiten die al in gang zijn gezet in de regio. De financiële …

Werkgevers Midden-Gelderland garanderen banen in zorg en schoonmaak

Redactie Nieuws

Werkgevers in de zorg en schoonmaak garanderen in de arbeidsmarktregio Midden-Nederland 110 banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is de inzet van trajecten die de werkgevers met de scholengemeenschap Rijn IJssel en arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor zijn gestart. De trajecten bieden een opleiding en baangarantie bij gebleken geschiktheid. De werkgevers presenteerden de trajecten maandag 20 januari aan staatssecretaris …

Staatssecretaris Tamara van Ark: “Ik vind het mooi om te zien hoe arbeidsmarktregio’s slim inspelen op de uitdagingen”

Redactie Nieuws

“Er zijn werkgevers die schreeuwen om personeel. En er zijn mensen die het niet lukt om werk te vinden. Dat lijkt vreemd, maar toch is het zo. Hoe dat komt? Soms schrijven werkgevers vacatures die niet bij kandidaten passen, soms moet een kandidaat eerst nog kennis of vaardigheden aanleren. Zo blijven vacatures onvervuld en staan teveel mensen ongewild langs de …

Energieacademie Haaglanden; zo geleerd, zo gedaan

Redactie Voorbeelden uit de regio

Er is veel behoefte aan personeel in de bouw en techniek. Op de Energieacademie kunnen werkzoekenden die (nog) geen startkwalificatie kunnen behalen op een laagdrempelige en praktijkgerichte manier, en onder deskundige begeleiding van een praktijkopleider, delen van een mbo-opleiding leren voor een baan in de sectoren bouw & techniek en energietransitie. Na de opleiding krijgen de kandidaten een praktijkverklaring op niveau …

Leerwerkakkoord MKB ontzorgt ondernemers

Redactie Voorbeelden uit de regio

Van school naar werk, van werk naar werk en (weer) aan het werk. Dit zijn de drie pijlers van het Rotterdams Leerwerkakkoord dat de overheid, onderwijs en het bedrijfsleven in de arbeidsmarktregio Rijnmond hebben gesloten. Het akkoord moet de komende zes jaar een antwoord bieden op de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en een duurzaam perspectief bieden …

Eerste regionale Praktijkdag in Zwolle

Redactie Nieuws

Op woensdag 27 november 2019 was de eerste regionale praktijkdag in de regio Zwolle, georganiseerd vanuit Werkbedrijf Zwolle. Ruim 80 professionals – management én uitvoering – vanuit de werkzoekenden- én werkgeversdienstverlening kwamen bij elkaar om elkaar (beter) te leren kennen, ervaringen uit te wisselen en – het belangrijkst – om afspraken voor de toekomst te maken.  Uitgestoken hand voor samenwerking De …

Perspectief op Werk in West-Brabant: anders denken en leren door te doen

Redactie Nieuws

Eva Jeremiasse, projectleider bij de arbeidsmarktregio West-Brabant, en regiomanager Jeroen de Lange van VNO-NCW West-Brabant vertellen op samenvoordeklant over de nieuwe regionale aanpak van Perspectief op Werk. Ze geven 5 tips om van een regionale doe-agenda een succes te maken: Zorg dat alle partijen met elkaar in gesprek blijven om te achterhalen wat de ander bedoelt en nodig heeft. Overheid, …

Vertel je verhaal!

Redactie Leeragenda, Nieuws, Voorbeelden uit de regio

We zijn voor de website en nieuwsbrief altijd op zoek naar regionale voorbeelden, inzichten, successen, dilemma’s en mijlpalen. Dus heb jij nieuws of andere content die je graag met andere regio’s wilt delen over activiteiten van Perspectief op Werk? Stuur het op naar postbusnieuwsbriefpow@minszw.nl. De formats voor aanleveren zijn hier te downloaden: Nieuws Agenda/event Handleiding regionale voorbeelden