Ondersteuning regio

Perspectief op Werk is een initiatief van werkgeversorganisaties, overheid en onderwijs. Het ondersteuningsteam van Perspectief op Werk bestaat uit vertegenwoordigers van deze partijen: VNO-NCW, De Programmaraad, UWV, VNG, G4, SBB en ministerie SZW. Ook de Vakbeweging is aangesloten.

Het ondersteuningsteam vervult een verbindende rol en komt wekelijks bij elkaar. Het ondersteuningsteam haalt vier keer jaar de stand van zaken binnen de arbeidsmarktregio’s op, haalt (waar mogelijk) landelijk obstakels in de samenwerking weg, organiseert landelijke bijeenkomsten en coördineert de leeragenda en de lerende evaluatie. Daarnaast communiceert het ondersteuningsteam over regionale voorbeelden, mijlpalen en leerpunten via de website en nieuwsbrief. Het ondersteuningsteam stelt verschillende materialen beschikbaar voor communicatie.