Gesprekken met de regio’s

Het ondersteuningsteam vervult een verbindende rol. Daarom blijft het ondersteuningsteam graag goed geïnformeerd over de voortgang en ervaringen in de regio. Het ondersteuningsteam heeft korte lijnen met de projectuitvoerders van Perspectief op Werk. Daarnaast heeft het ondersteuningsteam contact met de regio’s via:

  1. Halfjaarlijks overleg (april en oktober) met elke arbeidsmarktregio. De eerste ronde gesprekken hebben in oktober 2019 plaatsgevonden.
  2. Halfjaarlijkse vragenlijst (januari en juli)

Met de gesprekken en vragenlijst wil het ondersteuningsteam ervaringen uitwisselen. Opbrengsten worden gebruikt voor de leeragenda, communicatie en de lerende evaluatie. Vragen zijn:

 • Wat gaat goed en zijn positieve ervaringen?
 • Wat zijn succesfactoren: hoe is de activiteit tot stand gekomen en waarom heeft het een positief effect?
 • Waar zijn jullie trots op en om welke reden?
 • Welk effect heeft Perspectief op Werk teweeg gebracht?
 • Welke activiteiten lopen anders dan verwacht of lopen niet? Wat speelt hier een rol bij?
 • Wat willen jullie leren in de komende periode binnen de regio, maar ook van andere regio's?
 • Wat jullie hebben geleerd en willen meegeven aan andere regio’s?
 • Wat willen jullie van andere regio’s weten, of waarover willen jullie met elkaar in gesprek?
 • Wat kan het Ondersteuningsteam doen om jullie te ondersteunen?
 • Wat hebben jullie veranderd aan de beoogde aanpak en waarom?