Online matchingevents, hoe doe je dat nou?

Redactie Nieuws, Voorbeelden uit de regio, Vraag en aanbod

Werkgevers en werknemers matchen is in deze coronatijden een uitdaging. Steeds meer arbeidsmarktregio’s zetten online evenementen in. We hebben drie initiatieven belicht. Hoe hebben ze het in de arbeidsmarktregio aangepakt? Wat zijn de ervaringen en  welke tips hebben ze voor het organiseren van een succesvol digitaal matchingevent?

Digitale Meet&Greets

Al jarenlang organiseert sociale onderneming Onbeperkt aan de Slag (OADS) Meet&Greets tussen werkgevers en werkzoekenden met een arbeidsbeperking. De maatregelen om het coronavirus in te dammen heeft hen niet tegengehouden. OADS is overgegaan op een volledige digitale dienstverlening en faciliteert nu in samenwerking met het WSP de digitale Meet&Greet XXL. De samenwerking startte in Utrecht met een pilot. Inmiddels heeft het event in een drietal andere regio’s plaatsgevonden.

Sinds de corona-uitbraak zijn veel initiatieven om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen afgelast. Bedrijven zijn vooral aan het kijken hoe ze kunnen overleven en dat is logisch, maar  deze doelgroep heeft juist nu aandacht nodig. De digitale Meet&Greet XXL is opgezet om er tijdens corona toch voor ze te zijn, de zichtbaarheid van deze groep te vergroten en werkgevers te inspireren in de ambitie voor een inclusieve arbeidsmarkt”, verteltRuben Ham, landelijk adviseur werkgeversdiensten bij UWV.

Het event bestaat uit de volgende onderdelen: webinars voor werkzoekenden, inspiratiesessies voor werkgevers, een online ontbijtsessie met werkgevers, de Meet&Greet XXL op afstand en een digitaal werkcafé. Ruben: “De webinar voor werkzoekenden bestaat uit verschillende sessies met thema’s als digitaal solliciteren, talentinzicht en ontwikkeling en werken en uitkering. Werkgevers krijgen inspiratiesessies die zich focussen op thema’s als inspiratie en draagvlakcreatie en inclusief ondernemen in de praktijk. Alle sessies vinden in een periode van 14 dagen voorafgaand aan het event plaats.”

Na de inspirerende sessies is het tijd voor de 1 op 1 gesprekken tussen de werkgevers en werkzoekenden. “Onbeperkt aan de Slag zorgt voor de planning van die gesprekken en alle vooraf noodzakelijke testen. Tijdens en na het event is het digitaal WerkCafé geopend. Werkzoekenden kunnen er vragen stellen, hun eigen pitch laten checken of even tussen de gesprekken door uitblazen en ervaringen delen. Na het event is er de mogelijkheid van nazorg waarin diverse werkzoekenden en werkgevers met elkaar in contact worden gebracht als dit op de dag zelf om wat voor reden dan ook niet is gelukt”, legt Ruben uit.

Onbeperkt aan de Slag heeft een symbolisch rolstoelwiel als logo en wil daarmee onder andere zeggen dat je het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden. Ruben: “Het eerste wiel is overgedragen door de staatssecretaris van Sociale zaken, Bas van ’t Wout. Utrecht heeft het wiel overgedragen aan Breda. Breda aan Zoetermeer. De kosten zijn 10.000 euro, maar Onbeperkt aan de Slag neemt veel werkzaamheden over. Enige wat je als regio moet doen is het uitnodigen van werkgevers en werkzoekenden. Ben jij de volgende regio?”

Tips
1. In deze tijd is het zoeken naar een goede manier om ontmoetingen te creëren. Daar is dit een mooi middel voor. Ga ervoor!

2. Sommige regio’s vinden het moeilijk om werkgevers te werven, omdat ze denken dat die er niet op zitten te wachten, maar het tegendeel is waar.  In Utrecht deden 30 werkgevers en 120 werkzoekenden mee. In Breda 40 werkgevers en 137 werkzoekenden. In Zoetermeer 50 werkgevers en 160 werkzoekenden. Dus geef het een kans.

3. Zorg dat je een projectgroepje vormt met maximaal vijf mensen. Hoe meer mensen, hoe ingewikkelder het wordt.

 Vragen? Neem contact op met Ruben via ruben.ham@uwv.nl.Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen

Op 2 februari vindt de vierde editie plaats van de Online Banenmarkt Rijk van Nijmegen. Tijdens de banenmarkt, georganiseerd door WerkBedrijf en WerkgeversServicepunt (WSP) Rijk van Nijmegen, ontmoeten werkgevers, intermediairs en werkzoekenden elkaar op een laagdrempelige manier op LinkedIn. De laatste editie in november leverde 69 vacatures en 46 bijdragen van werkzoekenden op.

“De gevolgen die de maatregelen omtrent corona met zich mee brachten hebben er toe geleidt dat we moesten gaan nadenken over een nieuwe manier om werkgevers en werknemers met elkaar in contact te brengen. We zagen onder andere de Online Banenmarkt in Twente voorbijkomen en zijn erdoor geïnspireerd”, vertelt Jeanna van Beckhoven, adviseur werkgeversdiensten WSP. Tijdens de Online Banenmarkt delen werkgevers uit de regio hun vacatures op LinkedIn, waar geïnteresseerden direct op kunnen reageren. Werkzoekenden kunnen zich actief presenteren door hun cv te delen of een (video)oproep te plaatsen.

Twee weken vóór de banenmarkt verschijnen de eerste berichten in de besloten LinkedIn-groep. “Vanuit de projectgroep delen we informatie en tips, zodat werkgevers en werkzoekenden zich kunnen voorbereiden op hun deelname. Denk aan kennis over de Nijmeegse arbeidsmarkt en overstapberoepen, tips voor het presenteren van een vacature of cv, maar ook over hoe deelnemers zich online kunnen profileren, een videopitch kunnen maken, enzovoort”, zegtLaura Boers, adviseur werkgeversdiensten WSP. In de steeds groter wordende LinkedIn-groep ontstaan ook matches door de opmerkzaamheid en behulpzaamheid van de deelnemers zelf. Jeanna: “We zien berichten voorbijkomen waar deelnemers elkaar complimenten geven onder een vacature, zoals ‘we hadden ooit dezelfde werkgever, ze is echt een aanwinst voor uw bedrijf’. Heel leuk om te lezen.”

Om de tijdlijn actueel te houden blijven vacatures na de banenmarkt maximaal vier weken online en worden ingevulde vacatures meteen verwijderd. “Een match is voor ons alleen zichtbaar als een werkgever of werkzoekende het ons laat weten. Er vindt veel actie plaats achter de schermen, waar wij in eerste instantie geen zicht op hebben. Om zoveel mogelijk te achterhalen wat de Online Banenmarkt teweeg heeft gebracht nemen we contact op met werkgevers. Dan bespreken we hun deelname en wat het hen heeft opgeleverd aan contacten, gesprekken en matches. Daarnaast sturen we ook een enquête naar werkzoekenden om ook hun ervaringen en tips mee te nemen”, vertelt Jeanna.

Vanaf 2021 zullen alle Online Banenmarkten op LinkedIn in Nederland op hetzelfde moment plaatsvinden. Namelijk de 1e dinsdag in de even maanden. Laura: “We maken het zo gebruiksvriendelijker voor werkzoekenden en werkgevers. Zij kunnen zichzelf presenteren en vacatures delen in meerdere regio’s tegelijk.”

Tips
1. Meet het succes van de banenmarkt niet alléén af aan het aantal plaatsingen op korte termijn. Ons doel is om werkgevers en werkzoekenden op een laagdrempelige manier met elkaar in contact brengen. We willen het netwerk van de kandidaten vergroten en hen kennis laten maken met een andere manier van (online) netwerken en zichzelf presenteren.

2. Voor sommige werkzoekenden is LinkedIn onbekend. Betrek daarom collega’s die contact hebben met werkzoekenden tijdig bij de organisatie. Zij kunnen de werkzoekenden meenemen in het proces en ervoor zorgen dat ze de voordelen van het event gaan inzien.  

3. Zorg dat werkgevers met HBO en WO functies gebruik maken van het platform, want dit past bij de doelgroep van LinkedIn en de huidige arbeidsmarkt.

Vragen aan Jeanna van Beckhoven? Neem dan contact met haar op via jeanna.vanbeckhoven@uwv.nl of 06-15460992.Blind daten op basis van skills

52 werkgevers. 316 werkzoekenden. 441 ‘blind’ speeddates. De  Online Banenmarkt in Noord-Holland Noord op 29 oktober was een succes. Voor werkzoekenden waren er vacatures vanuit diverse branches, hulp en ondersteuning bij het solliciteren, een online cv check, informatie over scholingstrajecten en werken in het buitenland. Werkgevers konden zich tijdens de banenmarkt via een livestream presenteren en een speeddate aangaan met werknemers.

“Voorafgaand aan de banenmarkt hebben werkgevers aangegeven welke competenties en talenten volgens hen belangrijk zijn voor een bepaalde vacature. Werkzoekenden deden eerst een competentietest, waar nodig onder begeleiding van een klantmanager, om diens sterke punten te ontdekken. Op basis van de gevraagde en geboden skills bracht ons matchingsysteem een videoverbinding tot stand voor een speeddate tussen werkgever en geselecteerde kandidaten”, vertelt Brian Verweij, strategisch adviseur van Regionaal Platform Arbeidsmarkt NHN (RPAnhn).

RPAnhn was al voor corona druk met het ontwikkelen van het online matchingsplatform dat is gericht op het in kaart brengen van skills, competenties en vaardigheden van mensen. “Matchen op basis van skills kan ons helpen richting een flexibele arbeidsmarkt met gelijke kansen. Zo heeft ons systeem een kandidaat uit het verzekeringswezen gematcht met een werkgever van Buurtdiensten. Normaal gesproken zou de werkgever op basis van opleiding en werkervaring niet voor hem gekozen hebben, maar het blijkt een hele goede match! Hij is er nu zelfs aan het werk”, aldus een trotse Brian.

Werkzoekenden, voornamelijk die met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, hebben na de Online Banenmarkt teruggekoppeld dat de drempel om een werkgever aan te spreken minder groot was. Brian: “Je merkt dat het voor iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt spannend is om naar een fysieke banenmarkt te gaan en even een werkgever aan te spreken. Nu het online gaat kunnen ze in hun vertrouwde omgeving het gesprek aangaan. We hebben mooie matches tot stand gebracht. Wat ons betreft is het geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar. De eerstvolgende keer is hoogstwaarschijnlijk in maart.”

Tips
1. Gewoon doen! Het is spannend om ineens een hele andere vorm toe te passen. Maar als je ervoor gaat,  brengt het ook veel energie met zich mee.

2. Werkgevers zijn gewend om vacatures op een bepaalde manier vorm te geven. Probeer hen daarom vooraf zo goed mogelijk te helpen in de nieuwe werkvorm.

3. Er zijn werkzoekenden die al 40 jaar lang bij een bank hebben gewerkt of in de horeca. We weten dat daar komende tijd minder werk is. Probeer het gesprek over de mogelijkheden die andere sectoren met zich meebrengen tijdig te voeren. Maar geef werkzoekenden ook tijd om hierin hun eigen weg te vinden. Het is niet makkelijk om van sector te veranderen. Betrek de werkzoekenden dus zo vroeg mogelijk. 

Heb je vragen voor Brian Verweij? Neem dan contact op via brianverweij@rpa-nhn.nl.