Samen voor betere matches

De vraag naar werknemers verschilt sterk per sector en regio. Op sommige plekken staan werkgevers te springen om mensen die aan de slag kunnen, terwijl op andere plekken nauwelijks meer werk is. Ondertussen zijn er genoeg mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk kunnen vinden. Het lukt niet altijd goed om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen.

Werkgeversorganisaties, gemeenten, UWV, MBO-Raad en de ministeries OCW en SZW hebben met de intentieverklaring Perspectief op Werk de arbeidsmarktregio's opgeroepen om een gezamenlijk regionaal actieplan te formuleren, waarbij de kansen die de huidige arbeidsmarkt biedt optimaal worden benut. Ministerie SZW heeft hiervoor €2 miljoen per arbeidsmarktregio beschikbaar gesteld voor twee jaar.

Gerichter samenwerken

In de regionale actieplannen werken overheid, werkgevers en onderwijs gerichter samen. Uitgangspunt is dat een betere samenwerking zorgt voor goede matches, zodat meer mensen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Gemeenten en UWV brengen personen in hun bestanden in beeld en maken hen waar mogelijk werkfit. Samen met onderwijs worden bijscholings- en omscholingsroutes ontwikkeld. Werkgevers zijn bereid om iedereen die werkfit en gemotiveerd is een baan, leerwerkplek of aangepaste plek aan te bieden. Zo creëren werkgevers kansen voor mensen die niet vanzelf aan het werk komen of bijvoorbeeld nog geen startkwalificatie hebben. Daarnaast wordt ingezet op begeleiding op de werkplek totdat de persoon duurzaam aan de slag is.

Perspectief op Werk komt niet in de plaats van bestaande initiatieven, maar biedt een extra impuls die bestaande initiatieven verbindt en versterkt.

Meer weten over Perspectief op Werk? Neem een kijkje in de Q&A.