De PoW-aanpak

De vraag naar werknemers verschilt sterk per sector en regio. Op sommige plekken staan werkgevers te springen om mensen die aan de slag kunnen, terwijl op andere plekken nauwelijks meer werk is. Ondertussen zijn er genoeg mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk kunnen vinden. Het lukt niet altijd goed om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen.

Daarom hebben werkgeversorganisaties, gemeenten, UWV, MBO-Raad en de ministeries OCW en SZW in 2019 de intentieverklaring Perspectief op Werk opgesteld, om daarmee slimme samenwerking op de arbeidsmarkt te stimuleren. Perspectief op Werk kwam niet in de plaats van bestaande initiatieven, maar wilde gedurende twee jaar een extra impuls bieden om bestaande initiatieven te verbinden en versterken.


Gerichter regionaal samenwerken

In Perspectief op Werk kregen de arbeidsmarktregio’s de kans om een regionaal actieplan te formuleren, werkgevers, overheid en onderwijs gezamenlijk. Het ministerie van SZW stelde per arbeidsmarktregio  €2 miljoen voor twee jaar beschikbaar. Uitgangspunt van de actieplannen is dat een betere samenwerking zorgt voor goede matches, zodat meer mensen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Gemeenten en UWV brengen personen in hun bestanden in beeld en maken hen waar mogelijk werkfit. Samen met onderwijs worden bijscholings- en omscholingsroutes ontwikkeld. Werkgevers zijn bereid om iedereen die werkfit en gemotiveerd is een baan, leerwerkplek of aangepaste plek aan te bieden. Zo creëren werkgevers kansen voor mensen die niet vanzelf aan het werk komen of bijvoorbeeld nog geen startkwalificatie hebben. Daarnaast wordt ingezet op begeleiding op de werkplek totdat de persoon duurzaam aan de slag is.


Regionale actieplannen

Experimenteren en leren

Perspectief op Werk draait om concreet dingen doen. Daarom kregen de regionale actieplannen al snel de naam ‘doe-agenda’. Het vraagstuk: zo veel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk begeleiden, is overal gelijk. Maar lokale en regionale omstandigheden verschillen. In Perspectief op Werk lagen de keuzes voor activiteiten en manieren van werken bij de regio zelf. Dat zorgt ook voor interessante inzichten! Daarom is aan Perspectief op Werk een leeragenda verbonden. Daarmee delen professionals van de overheid, onderwijs, vakbonden en werkgevers kennis en ervaringen. De kennis die we samen hebben opgedaan maken we breed toepasbaar, onder andere via deze website.


Concreet aan de slag

Landelijk team ondersteunt regio

De landelijke initiatiefnemers van Perspectief op Werk stelden in de aanpak de regio centraal. Het Landelijk Ondersteuningsteam ondersteunde de regio en keek waar zij de regionale aanpak kon versterken, in plaats van van bovenaf te bepalen wat er moest gebeuren. De ruimte om te kunnen experimenteren betekende ook dat de doe-agenda én de verantwoording ervan in het teken staan van kwalitatieve resultaten: welke initiatieven zijn genomen en hoe heeft dat uitgepakt. Het werken in het landelijk team zorgde daarbij ook voor een betere samenwerking tussen verschillende partners op landelijk niveau.