Regie op je eigen loopbaan en leven

Redactie Scholing en route, Voorbeelden uit de regio

Mensen moeten zelf de regie kunnen nemen over hun loopbaan en leven en zich blijven (door)ontwikkelen. Daar draait het om in de arbeidsmarktregio’s Groningen, Friesland en Drenthe. In de Scholingsalliantie Noord-Nederland bundelen de drie provincies, de drie centrumgemeenten, het UWV, de sociale partners, O&O fondsen en werkgevers de krachten om meer werkenden en werkzoekenden te scholen. 

“Je vindt het leuk om met mensen te werken en kiest op je zestiende een baan in de horeca. Tien jaar later kom je erachter dat je toch liever in de zorg wilt werken. Als je met een opleiding start, moet je twee dagen in de week naar school. Dat betekent dat je inkomsten achteruit zullen gaan, maar wat als je je dat niet kan veroorloven? Of je bent een werkzoekende en wilt graag in de techniek werken. Een opleiding is duur en je hebt er geen geld voor. Wie betaalt je opleiding?”, geeft Tanja Sextro, beleidscoördinator arbeidsmarkt bij de provincie Drenthe, als voorbeeld. Of je nou van baan wilt veranderen, als werkzoekende wilt starten met een opleiding, een schoolverlater of zzp’er bent. Het zijn scenario’s die door veel mensen herkenbaar zijn. 

Het doolhof van subsidies

Er zijn op dit moment veel verschillende subsidieregelingen om Leven Lang Ontwikkelen voor werknemers en werkzoekenden te bevorderen, zoals het MKB Scholingsfonds, MKB!dee, de RegioDeals en meest recent de SLIM regeling van het rijk. Dan zijn er ook nog de Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O-fonds), die bijdragen aan de scholing van werknemers in hun eigen branche. Een groot scala aan regelingen die hetzelfde doel beogen.  Veel mensen ervaren dit als een doolhof. De Scholingsalliantie wil mensen stimuleren regie te houden op hun loopbaan, zodat ze zich kunnen blijven ontwikkelen en hun eigen keuzes kunnen maken. “Door de samenwerking tussen de verschillende partijen hebben arbeidsmarktcoaches een goed zicht op alle scholingsmogelijkheden en regelingen binnen de drie noordelijke provincies. Een coach bekijkt samen met de kandidaat wat nodig is en zorgt ervoor dat de bestaande middelen zoveel mogelijk worden ontschotDe partners van de Scholingsalliantie Noord nemen op deze manier samen verantwoordelijkheid om Leven Lang Ontwikkelen te stimuleren. Zo worden mensen vanuit de huidige positie op de arbeidsmarkt geschoold en aan werk geholpen”, legt Tanja uit.

Een leven lang ontwikkelen

De partijen die aangesloten zijn bij de Scholingsalliantie Noord voeren veel activiteiten uit op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen. Door samen een alliantie aan te gaan versterken zij de bestaande activiteiten en de samenhang tussen de verschillende activiteiten. Jurgen Elshof, regiomanager Drenthe VNO-NCW MKB Noord, zet zich in om het bedrijfsleven van Noord-Nederland te stimuleren dit initiatief te omarmen. Zijn organisatie is een van de partners van Perspectief op Werk en de Scholingsalliantie Noord. “Werkgevers vinden het vaak lastig als iemand naar een andere sector overstapt, terwijl deze overstap juist verfrissend kan zijn voor de werknemer en het bedrijf. De vrijgekomen functie kan vervolgens worden overgenomen door een talent binnen de eigen onderneming, iemand van buiten of werkzoekende met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo krijg je dynamiek en nieuwe ideeën in je bedrijf. Ik zie dat sommige ondernemers via de geldende CAO een individueel keuzebudget hebben om scholingen in te kopen, maar hier geen of onvoldoende gebruik van maken. Men spaart voor bijscholing, maar zet deze middelen vervolgens niet in. De werknemer maakt dus geen gebruik van de mogelijkheid om met een opleiding zichzelf te ontwikkelen. Blijven ontwikkelen moet een vanzelfsprekend onderdeel worden van je loopbaan. Mensen moeten zich niet pas scholen bij werkloosheid of dreigend baanverlies, maar leren ontwikkelen zien als vanzelfsprekend onderdeel van hun werk en leven. Daarom bevorderen wij een omgeving waarin werkgevers scholing en omscholing leren stimuleren en werknemers er enthousiast aan deelnemen”, aldus Jurgen. 

Bouwen aan de toekomst

Het doel van de Scholingsalliantie is om een setting te creëren waarin werkgevers makkelijk de juiste werknemers kunnen vinden. Waarin werknemers wendbaar zijn en met de juiste vaardigheden op de arbeidsmarkt terechtkomen in een passende functie of werk. En waarin werkzoekenden met gerichte opleiding of opleidingsmogelijkheden aan het werk kunnen. Hiermee hebben alle betrokken perspectief en houden ze elkaar in een gezonde balans. De eerste ervaringen worden nu opgedaan in de sectoren techniek, bouw en zorg. Op langere termijn is het de wens de beroepsbevolking wendbaarder en weerbaarder te maken op de arbeidsmarkt. “Dat de economie nu goed gaat, betekent natuurlijk niet dat het altijd zo blijft. Daarom wil ik andere regio’s aanraden om te bouwen in de betere tijden, zodat je de mindere tijden goed kunt opvangen”, sluit Jurgen af.