Roadmap: wat werkt bij grote werving?

Redactie Leeragenda, Nieuws

Wil je aan de slag met grote werving? Gebruik dan de nieuwe roadmap die helpt om een groot aantal mensen (10+) in te zetten bij werkgevers. Deze roadmap is samen met De Normaalste Zaak, Post NL, Mainfreight, P-direct en een aantal arbeidsmarktregio’s ontwikkeld door Lysias Advies als onderdeel van de leeragenda Perspectief op Werk.

Bij het openen van bijvoorbeeld een nieuwe locatie van een pakketsorteercentrum, een transportbedrijf of een nieuwe afdeling voor personeelszaken kunnen er in een keer 10 of meer arbeidsplaatsen ontstaan voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is een mooie kans, maar ook een enorme uitdaging om voldoende gekwalificeerde mensen te vinden, terwijl de werkgever vaak verwacht “dat die er wel zullen zijn”. 

De roadmap presenteert zes stappen die werken bij zo’n grote werving:

  1. Doe het samen. Vorm een toegewijd projectteam, wijs één aanspreekpunt aan vanuit het WSP en maak een duidelijk projectplan. Maak het een gezamenlijk project van werkgever en WSP, waarbij in de beginfase de verwachtingen worden geïnventariseerd. Leg al in de voorbereiding een goede basis voor de samenwerking.
  2. Werving. Inventariseer de vraag en behoefte van de werkgever, organiseer een interne terugkoppeling naar de klantmanager en stel een passend wervingsprofiel op en geef de klantmanager daar een rol in.
  3. Selectie. Organiseer een algemene voorlichtingsbijeenkomst, een verdiepende informatiebijeenkomst en klikgesprekken. Betrek niet alleen de werkzoekende, maar ook zijn sociale omgeving.
  4. Werkgeverschap & Verloning. Neem een besluit over juridisch werkgeverschap en begeleid de werkgever. 
  5. Op de werkvloer. Start waar mogelijk gefaseerd en zorg voor een goede jobcoach.
  6. Nazorg. Blijf in contact en leer. Organiseer regelmatig overleg, zorg voor de opvang van de fluctuerende arbeidsvraag en investeer in nieuwe plaatsingen. 

Tijdens de Praktijkdag op 12 maart in Zwolle hebben Lysias en De Normaalste Zaak de roadmap gepresenteerd. In de sessie zijn praktische tips en handvatten uitgewisseld om hier meteen mee aan de slag te gaan. Zoals:

  • Het belang van investeren in de voorbereiding en het inrichten van een projectorganisatie, waar ook tijd in kan worden geïnvesteerd. Grote werving laten slagen vraagt tijd en inzet van het WSP en werkgever. Maak het concreet in een projectplan. Verken goed wat de wensen, motieven en mogelijkheden zijn. Soms moet je constateren dat je er niet uit komt samen. 
  • Geef de klantmanagers een centrale rol om het bedrijf en het werk goed te leren kennen. Bijvoorbeeld door werkbezoeken, in het opstellen van de profielen en bij het selecteren van kandidaten.
  • Overweeg om een private partij in te zetten voor het juridisch werkgeverschap. Er zijn veel positieve ervaringen met het inschakelen van een lokaal bekende private partij voor het juridisch werkgeverschap. Zij kunnen een heel goede rol spelen in het contact met de doelgroep en om te zorgen dat de werkgever niet wordt geconfronteerd met alle verschillende regelingen
  • Zorg voor intensieve kennisuitwisseling, blijf leren en kom soms ook terug op eerder gemaakte afspraken.

De roadmap is ontwikkeld in het kader van het programma Perspectief op Werk. Regio’s waar een actuele vraag speelt over grote werving kunnen zich aanmelden via postbuspow@minszw.nl voor begeleiding on-the-job. Ook kijkt Perspectief op Werk samen met De Normaalste Zaak en het bureau van de Programmaraad of de roadmap toegepast kan worden bij het vormgeven van een brancheaanpak.