Samenwerken per branche tegen mismatch in Twente

Redactie Scholing en route, Voorbeelden uit de regio

De 14 Twentse gemeenten en het UWV werken al jaren samen in het Werkplein Twente. Met verschillende activiteiten en vernieuwende manieren zetten zij zich in om de mismatch op de arbeidsmarkt te verkleinen. Het regionaal actieplan voor Perspectief op Werk is dan ook een logisch vervolg op de activiteiten die al in gang zijn gezet in de regio. De financiële impuls wordt ingezet voor een versnelling en verdieping van een aantal projecten, zoals de beroepsgroepenketenaanpak en arbeidsmarktcoaches.

Werkplein Twente heeft bij de kansrijke sectoren en branches, zoals Logistiek, Zorg & Welzijn, ICT en Techniek, een beroepsgroepenketenaanpak ontwikkeld. In deze aanpak wordt zoveel mogelijk samengewerkt met werkgevers en het onderwijs in betreffende branches. Experts bundelen de krachten en zetten maatwerktrajecten in richting kansrijke beroepen, ook als kandidaten niet aan de harde functie-eisen voldoen. De aanpak kent twee fases. In de eerste fase is nog geen werkgever betrokken. De kandidaat wordt vanuit de werkzoekendendienstverlening begeleid in zijn of haar ontwikkelingstraject. In de tweede fase zijn werkgevers wel betrokken. De kandidaat wordt begeleid en vanuit de beroepsgroepenketen wordt verbinding gelegd met een werkgever voor betaalde of (tijdelijk) onbetaalde inzet. Werkplein Twente is verantwoordelijk een duurzame plaats bij een werkgever te realiseren. Er zijn in totaal negen beroepsgroepenketens. Per keten kan de samenwerking en intensiteit van de activiteiten variëren. “De aanpak is erop gericht om zoveel mogelijk mensen proberen toe te leiden naar een bepaalde branche in een traject. En om met die branches goede afspraken te maken over het functieprofiel en de wijze waarop de kandidaten kunnen instromen bij dat bedrijf. Het voordeel van de aanpak is dat je met elkaar continu in gesprek bent over wat nodig is om kandidaten te kunnen plaatsen. Wat we hebben gezien binnen Zorg & Welzijn is dat mensen wel instromen, maar er aan de achterkant ook net zo snel weer uitstromen. Dus je bent ook in gesprek hoe het bedrijf mensen beter kan vasthouden”, vertelt Clemens Gloudi, programmamanager voor arbeidsmarktregio Twente. “Stel dat wij een kandidaat hebben die uit de schoonmaak komt en dat niet meer wil. Als die kandidaat competenties heeft om in de logistiek te werken, dan kunnen wij hem of haar daar inbrengen. De kandidaat had op cv waarschijnlijk geen kans gemaakt, omdat hij niet voldoende kennis, opleiding en ervaring heeft. Maar op deze manier maakt de kandidaat wel kans op een baan in de logistiek”, voegt Petra ten Thije, regiomanager UWV, er aan toe.

Arbeidsmarktcoaches, de verbindende schakel in de regio

Naast het ontwikkelen van de beroepsgroepenketens, heeft Werkplein Twente het regionaal project Matchen op Werk ontwikkelt. Binnen dit project zijn vanuit de regio arbeidsmarktcoaches ingezet. Deze arbeidsmarktcoaches zijn de contactpersonen voor werkgevers, werknemers, werkzoekenden, gemeenten en het UWV. Met hulp van de arbeidsmarktcoaches wordt het voor werkgevers eenvoudiger om vacatures in te vullen en voor de werknemers de juiste werkplek binnen een branche te vinden. “We hebben momenteel 15 coaches die de verbindende schakel zijn tussen de werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening. De coaches nemen een kandidaat onder de arm, gaan ermee naar werkgevers en geven waar nodig begeleiding. Ze zetten als het ware hun tanden in de kandidaten en laten niet los, totdat ze die mensen geplaatst hebben”, vertelt Clemens trots.

Twentse mentaliteit

In de arbeidsmarktregio Twente werken er veel partijen intensief samen. Dat heeft volgens Petra vele voordelen. “Het UWV heeft in tegenstelling tot de gemeente altijd een regionale blik. Dat is zeker van toegevoegde waarde. Daarnaast krijgen werkgevers binnen Werkplein Twente een vast contactpersoon”, aldus Petra. “Als je met veel partijen samenwerkt kan dat wel ten koste gaan van de snelheid”, voegt Clemens er lachend aan toe. Twente is een regio van doeners en dat zie je terug in hun aanpak. “Zo zijn we bijvoorbeeld met het Twents Fonds voor vakmanschap gestart, terwijl we de middelen nog niet binnen hadden, de gemeenten nog geen akkoord had gegeven en de protocollen nog niet helemaal waren geschreven. Probeer niet tot in het oneindige door te gaan, vertrouw elkaar en start gewoon.  Dat is de Twentse mentaliteit. Problemen lossen zich gaandeweg wel op”, sluit Clemens vastberaden af.