Samenwerking PoW en actieplan Stages en leerbanen SBB

Redactie Nieuws, Scholing en route

De coronacrisis raakt de economie hard. Daarmee staat ook de beschikbaarheid van stages en leerbanen onder druk. Terwijl het juist nu belangrijk is om op te leiden voor die sectoren die nu en straks de vakmensen weer hard nodig hebben. Op verzoek van het kabinet voert SBB het Actieplan stages en leerbanen uit. Met het actieplan stages en leerbanen wil SBB zorgen voor voldoende stages en leerbanen voor de huidige mbo-studenten en aankomende mbo-studenten. Dit betreft zowel jongeren als werkenden en werkzoekenden die willen om- en bijscholen via praktijkleren in het mbo met resultaat een diploma, mbo-certificaat of praktijkverklaring met uitzicht op een duurzame baan. Daarnaast zetten we ons ook in voor stages en leerbanen voor leerlingen op pro vso die moeten uitstromen naar de arbeidsmarkt.

SBB werkt hier graag samen met gemeenten, UWV, werkgevers, werknemers en de mbo instellingen in de regio. Zo kunnen onder meer met werkloosheid bedreigde mbo-studenten die hun bbl-leerbaan of bol-stage dreigen te verliezen als ook pro en vso leerlingen in de praktijkleerroute gebruik maken van de dienstverlening van SBB om een nieuwe leerbaan of stage te vinden. Ook voor Werkenden en werkzoekenden kunnen een passende leerbaan en opleiding uit het regionale aanbod vinden.

Pilots praktijkleren gaan door

Voor werkenden en werkzoekenden waaronder de doelgroep vallend onder de participatiewet draagt praktijkleren bij aan duurzame inzetbaarheid in sectoren met een arbeidsmarktperspectief. De pilots praktijkleren die in het kader van POW in 23 regio’s zijn gestart kunnen een vervolg krijgen in 2021 als onderdeel van de gezamenlijke ambitie van SZW, OCW, VNG, Divosa, UWV, MBO Raad, NRTO, SBB en sociale partners rond ‘Praktijkleren in het mbo’ voor werkzoekenden en werkenden.

In deze aanpak kunnen de pilots praktijkleren verbreed worden met de verdere ontwikkeling en implementatie van mbo certificaten naast de reguliere diploma gerichte opleidingen die het mbo biedt. Hiermee wordt praktijkleren in al zijn vormen en de daarvoor benodigde samenwerking tussen de domeinen mbo en Werk & Inkomen gerealiseerd.

Bijdrage aan POW vanuit actieplan SBB:

De inzet van SBB bestaat uit het aansluiten bij de regionale samenwerking die vorm en inhoud geven aan de opdracht van POW in de regio. SBB draagt concreet bij aan de actieagenda’s door:

  • met arbeidsmarkt- en beroepeninformatie,
  • ondersteuning bij ontwikkeling van de opleidingen op maat via het mbo met resultaat praktijkverklaring  (pilots praktijkleren)
  • benutten openstaande leerbanen (BBl) voor de doelgroep POW
  • de ontwikkeling  en het gebruik van mbo certificaten in te zetten ook voor de POW doelgroep
  • inzichtelijk maken van de leermogelijkheden bij de leerbedrijven voor de mbo opleidingen die ingezet worden via het mbo  gericht op diploma, mbo-certificaat of praktijkverklaring voor de doelgroep POW
  • leerbanenmarkt.nl en binnenkort beschikbaar meldpunt stage en leerbaan gezocht.

Vanuit SBB is er voor alle regio’s een centraal contactpersoon beschikbaar om de samenwerking in de persoon van de regionaal adviseur onderwijs arbeidsmarkt. Inmiddels hebben veel regio’s in de lopende ronde voortgangsgesprekken kennis gemaakt en zijn in veel regio’s  naar aanleiding hiervan al weer mooie verbindingen en samenwerkingsafspraken in de maak. Voor vragen kan contact opgenomen worden met de regionaal adviseur in je regio.