Staatssecretaris Tamara van Ark: “Ik vind het mooi om te zien hoe arbeidsmarktregio’s slim inspelen op de uitdagingen”

Redactie Nieuws, Werkende samenwerking

“Er zijn werkgevers die schreeuwen om personeel. En er zijn mensen die het niet lukt om werk te vinden. Dat lijkt vreemd, maar toch is het zo. Hoe dat komt? Soms schrijven werkgevers vacatures die niet bij kandidaten passen, soms moet een kandidaat eerst nog kennis of vaardigheden aanleren. Zo blijven vacatures onvervuld en staan teveel mensen ongewild langs de kant. Dat is jammer. En een gemiste kans. Want juist in deze tijd van arbeidskrapte is iedereen nodig. Daarom is het goed dat Perspectief op Werk er is. En dat er in de 35 arbeidsmarktregio’s plannen gesmeed worden om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nog beter op elkaar af te stemmen.

Ik vind het mooi om te zien wat er allemaal opbloeit in het land om meer matches tot stand te brengen. En hoe arbeidsmarktregio’s daarbij slim inspelen op de uitdagingen die er zijn. De Energieacademie in Den Haag, waarover u meer leest op deze website, is daar een voorbeeld van. Mensen krijgen er een opleiding waardoor ze bij installatiebedrijven of in de bouw kunnen werken en mee kunnen helpen aan het slagen van de energietransitie. En zo zijn er meer te noemen.

Om alle betrokkenen bij Perspectief op Werk te informeren en inspireren verschijnt vanaf vandaag periodiek de nieuwsbrief en kunt u voor meer artikelen en informatie naar de website www.perspectiefopwerk.info. Ik hoop dat u bijdrages gaat leveren voor de nieuwsbrief en de website waaruit blijkt welke mooie initiatieven u uitvoert. Aanpakken die inspireren en waar alle partijen van kunnen leren. Zodat mensen die een steuntje in de rug heel goed kunnen gebruiken, aan het werk komen en vacatures vervuld worden.”

Tamara van Ark, december 2019