Unieke eerste video-conferentie Perspectief op Werk

Redactie Nieuws, Werkende samenwerking

Welke initiatieven onderneem je voor de doelgroep van Perspectief op Werk? Welke actiemaatregel stel je uit door Corona? Wat doe je om gecreëerde banen te behouden? Wat is een nieuw initiatief? Een greep uit de vragen die aan bod kwamen tijdens het video-overleg op 30 april tussen alle arbeidsmarktregio’s. Doel van het overleg: ideeën uitwisselen ter inspiratie en bespreken welke veranderingen de regio’s n.a.v. de coronacrisis in de regionale doe-agenda`s gaan doorvoeren.

“Begin dit jaar zaten we in een werkelijkheid waarin veel werkgevers op zoek waren naar mensen. Het plaatje is inmiddels anders en het is moeilijk te overzien hoe het zich gaat ontwikkelen. Onze opgave als arbeidsmarktregio’s is er in ieder geval niet eenvoudiger op geworden. Het is nu moeilijker zoeken en bedenken hoe we, zeker mensen met een groot afstand tot de arbeidsmarkt, naar werk kunnen begeleiden”, start kwartiermaker/coördinator PoW Camiel Jansen het overleg. De arbeidsmarktregio’s reageren via de chat en schrijven over pilots en projecten die worden stopgezet of onderbroken. Daling in vraag bij werknemers. Bemiddeling die stil valt. Plaatsingen die niet worden verlengd of lastiger zijn geworden door het coronacrisis. En ga zo maar door. Wat opvalt is dat het vooral moeilijk gaat met trajecten waar sprake is van fysiek contact tussen werkgever en werknemer. Daarom verplaatst arbeidsmarktregio Helmond de Peel de Opleidingsmarkt naar het najaar. Waarschijnlijk wordt het in een andere vorm gegoten vanwege de 1,5 meter afstandsregel. Groningen stelt het werkfestival uit, maar er is ook een kans dat het helemaal wordt afgelast. In Friesland worden alle matchingevents uitgesteld. In Flevoland zijn werkevents uitgesteld en ook de pilot praktijkleren is grotendeels tot stilstand gekomen. “Alle activiteiten waarbij werkgevers betrokken zijn, kunnen niet doorgaan. Dat heeft een groot effect. Werkgevers zijn namelijk veelal vanaf het begin van een traject betrokken, omdat zij het aanbod vormen”, licht arbeidsmarktregio Helmond de Peel toe. 

Hoe dan ook blijven de arbeidsmarktregio’s positief en zetten zich honderd procent in voor de doelgroep van Perspectief op Werk. Zo gaat Midden-Holland door met het in beeld brengen van werkzoekenden en waarschijnlijk ook aan de slag met video cv’s. Food Valley gaat werkgever en werknemer direct in contact met elkaar brengen. En Flevoland laat jobcoaches en klantmanagers nauw contact houden met de doelgroep, omdat deze extra gevoelig is voor de onzekerheden van de Coronacrisis. Flevoland: “Dit werkt erg goed en wordt enorm gewaardeerd. Tegelijkertijd hebben we werkgevers opgeroepen om deze doelgroep in dienst te houden. We hebben ze duidelijk gemaakt wat deze situatie met ze  doet.” Haaglanden heeft zich gestort op e-dienstverlening: “Zolang wij geen face-to-face contact hebben met kandidaten, gaan we in HalloWerk aan de slag met de kandidaat middels assessments, toetsen en analyses voor het ontwikkelen van werknemersvaardigheden. We zijn momenteel aan het uitvogelen of deze aanpak ook daadwerkelijk helpt bij de doelgroep. Tot nu toe loopt het beter dan verwacht.” 

Nieuwe initiatieven 

De uitbraak van het Coronavirus en de daarbij horende maatregelen zorgden de afgelopen weken voor een onwerkelijke en onwerkbare situatie. Maar de arbeidsmarktregio’s worden hierdoor wel gedwongen om creatief te zijn. Zo heeft Friesland een online cursusaanbod voor statushouders opgezet. En is Noord-Holland Noord bezig met het opzetten van een taskforce bestaande uit banken, WSP, ondernemers en gemeenten om alle problemen die ondernemers ervaren snel op te kunnen lossen. Noord-Holland Noord: “De vraag komt uit de ondernemers zelf. Zij willen proberen om banen te behouden en ondernemers overeind te houden. In één sub regio is al een taskforce opgezet. Tot nu toe hebben we alleen maar positieve reacties gehad.” Om gecreëerde banen te behouden heeft Zuid-Holland Centraal contact opgenomen met de werkgevers van nieuwe aanvragers van uitkeringen en gevraagd of ze bekend zijn met de NOW-regeling: “Dat heeft minimaal 20 terugtrekkingen van aanvragen opgeleverd en dus behoud van banen”, geeft Zuid-Holland Centraal trots aan. De Achterhoek gaat mensen, die vermoedelijk niet meer in hun sector aan de slag kunnen, benaderen en de mogelijkheden onderzoeken voor een sectoroverstap. Het contact met de werkgevers en kandidaten wordt zoveel mogelijk onderhouden. Goed bezig!”, reageert Camiel enthousiast. 

Jan Markerink, programmamanager PoW vanuit VNO-NCW West, roept ten slotte de arbeidsmarktregio’s op om te inventariseren welke bijeenkomsten gepland stond voor werkgevers en na te denken over hoe ze daar nu slimmer en efficiënter mee om kunnen gaan? Op basis van deze inventarisatie komt er een lijst met ideeën die wordt gedeeld met alle 35 arbeidsmarktregio’s. “Het was een erg nuttige bijeenkomst. Het geeft mij een genuanceerd beeld die ik tot nu toe niet kon halen uit de statistieken van UWV. Zeker voor herhaling vatbaar”, sluit Camiel vastberaden af. Ook de arbeidsmarktregio’s reageren enthousiast. Het volgend overleg is begin juni.